Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Одјељење за предшколско васпитање, основно образовање и опште средње образовање


У Одјељењу за предшколско васпитање, основно образовање и опште средње образовање обављају се сљедећи послови: педагошко-савјетодавни и инструктивни рад, надзорни рад у свим наставним предметима и областима рада у разредној настави, аналитичко-истраживачки рад, послови унапређења васпитно-образовног рада, послови праћења и оцјене квалитета у разредној настави, послови стручне припреме издавачких и других пројеката из васпитно-образовне дјелатности, пројеката за потребе разредне наставе, послови вредновања и евалуације у разредној настави, послови развоја наставних планова и програма у разредној настави, истраживања у области образовања и васпитања, стручно усавршавање и други послови који су у функцији унапређења васпитно-образовног рада у разредној настави, педагошко-савјетодавни и инструктивни рад, надзорни рад у свим наставним предметима и областима рада у предметној настави, аналитичко -истраживачки рад и послови унапређења васпитно-образовног рада у предметној настави, послови стручне припреме издавачких и других пројеката из васпитно-образовне дјелатности, пројеката за потребе предметне наставе, послови вредновања, евалуације и оцјене квалитета у предметној настави, послови развоја наставних планова и програма у предметној настави, истраживања у области образовања и васпитања и други послови који су у функцији унапређења васпитно-образовног рада у предметној настави.
 
Начелник Одјељења организује, обједињује и усмјерава рад Одјељења, односно радника у њему, одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова из дјелокруга Одјељења, распоређује послове на извршиоце, пружа неопходну стручну помоћ, одређује и надзире начин и вријеме извршења послова, обавља најсложеније послове са високим степеном стручности и самосталности у раду, а који се односе на предшколско васпитање, разредну наставу и опште образовање, обавља и друге послове које му повјери помоћник директора и директор.
 
За свој рад одговара помоћнику директора.
 
 
Начелник одјељења
Др Нина Нинковић

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Сајт Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica