+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Монографија о четврт вијека Републичког педагошког завода

Више информација

Култура памћења - додатне информације

Више информација

Извјештај о Конкурсу за најбољи литерарни и ликовни рад поводом Дана Републике

Више информација

Календар такмичења за школску 2018/19. годину

Више информација

Обавјештење о савјетовању, 2018.

Више информација

Збирке задатака за провјеру ученичких постигнућа ученика петог разреда

Више информација

Директор Републичког педагошкога завода др Предраг Дамјановић добитник ордена реда Академске палме

Више информација

Одјељење за предшколско васпитање, основно образовање и опште средње образовање

У Одјељењу за предшколско васпитање, основно образовање и опште средње образовање обављају се сљедећи послови: педагошко-савјетодавни и инструктивни рад, надзорни рад у свим наставним предметима и областима рада у разредној настави, аналитичко-истраживачки рад, послови унапређења васпитно-образовног рада, послови праћења и оцјене квалитета у разредној настави, послови стручне припреме издавачких и других пројеката из васпитно-образовне дјелатности, пројеката за потребе разредне наставе, послови вредновања и евалуације у разредној настави, послови развоја наставних планова и програма у разредној настави, истраживања у области образовања и васпитања, стручно усавршавање и други послови који су у функцији унапређења васпитно-образовног рада у разредној настави, педагошко-савјетодавни и инструктивни рад, надзорни рад у свим наставним предметима и областима рада у предметној настави, аналитичко -истраживачки рад и послови унапређења васпитно-образовног рада у предметној настави, послови стручне припреме издавачких и других пројеката из васпитно-образовне дјелатности, пројеката за потребе предметне наставе, послови вредновања, евалуације и оцјене квалитета у предметној настави, послови развоја наставних планова и програма у предметној настави, истраживања у области образовања и васпитања и други послови који су у функцији унапређења васпитно-образовног рада у предметној настави.
 
Начелник Одјељења организује, обједињује и усмјерава рад Одјељења, односно радника у њему, одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова из дјелокруга Одјељења, распоређује послове на извршиоце, пружа неопходну стручну помоћ, одређује и надзире начин и вријеме извршења послова, обавља најсложеније послове са високим степеном стручности и самосталности у раду, а који се односе на предшколско васпитање, разредну наставу и опште образовање, обавља и друге послове које му повјери помоћник директора и директор.
 
За свој рад одговара помоћнику директора.
 
 
Начелник одјељења
Др Нина Нинковић