Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Гордана Попадић


Инспектор – просвјетни савјетник за разредну наставу
Електорнска адреса: g.popadic@rpz-rs.org
 
Групни савјетодавно инструктивни рад (ГСИР)
 
2022.  година 
Извјештај и анализу са савјетовања можете преузети овдје.
Материјал са савјетовања можете преузети овдје.
 
 
2021.  година 
 
  

 

2019.  година

Извјештај и анализу можете да преузмете овдје

Анализа ППУ 5. разреда из српског језика и математике за регију Добој и Бијељина можете преузети овдје.

Материјал: "Радионица - управљање одјељењем" можете преузети овдје.

Презентацију: "Развој животних вјештина код ученика" можете преузети овдје.

Презентацију: "НПП математика за ученике 2. разреда основне школе - Нови уџбеник " можете преузети овдје.

Презентацију: "Популациона обука у школама Републике Српске" можете да преузмете овдје.

 

2018.  година

Извјештај са семинара: „Опсервација и вредновање постигнућа ученика у процесу инклузивног образовања“ можете преузети овдје, а модул семинара можете преузети овдје.

Извјештај са савјетовања можете да преузмете овдје.

Материјале са савјетовања можете преузети овдје.

2017. година
Извјештај и материјал можете да преузмете овдје.
 
2016. година
Извјештај и анализу можете да преузмете овдје.
Материјале можете да преузмете овдје.
Материјале са семинара "Продужени боравак, као специфичан облик проширеног програма рада у основној школи" можете да преузмете овдје.
 
2015. година
Извјештај и анализу можете да преузмете овдје.

Документ "Сарадња са родитељима" можете да преузмете овдје.

2014. година

Извјештај и анализу можете да преузмете овдје.

Материјале можете да преузмете овдје.

 
2013. година
Извјештај и анализу можете да преузмете овдје.
Документ "Комбинована одјељења" можете да преузмете овдје.
Документ "Први разред" можете да преузмете овдје.
 
2012. година
Извјештај и анализу можете да преузмете овдје.
Документ "Праћење, вредновање, провјеравање и оцјењивање знања и постигнућа ученика" можете да преузмете овдје.
 
2011. година
Извјештај и анализу можете да преузмете овдје.
Документ "Рад у комбинованом одјељењу" можете да преузмете овдје.
Документ "Презентације" можете да преузмете овдје.
 
2010. година
Извјештај и анализу можете да преузмете овдје.
Документ "Дјеца са посебним потребама у одјељењима разредне наставе" можете да преузмете овдје.
Документ "НПП планирање и припремање" можете да преузмете овдје.
Документ "Организација учења и подучавања" можете да преузмете овдје.
 
2009. година
Извјештај и анализу можете да преузмете овдје.
 
Остали материјали
 
Огледни часови
Документ "Станари" можете да преузмете овдје.
Документ "Грапска" можете да преузмете овдје.
Документ "Власеница" можете да преузмете овдје.
 
Аналитичко-истраживачки рад
Документ "Анализа стања наставе физичког васпитања у одјељењима разредне наставе" можете да преузмете овдје.
Документ "Анализа организације и реализације допунске, додатне и факултативне наставе за ученике од 2. до 5. разреда основних школа Регије Добој" можете да преузмете овдје.
Документ "Начини провјеравања остварености исхода учења у разредној настави основних школа Регије Добој" можете да преузмете овдје.

Документ "Анализа Извјештаја о извршеном упису дјеце у први разред основне школе за школску 2015/16. годину" можете да преузмете овдје.

Документ "ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА У НАСТАВИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ, МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА" овдје

Презентација "ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА У НАСТАВИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ, МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА" овдје

Документ "Компетенције наставника за комуникацију и сарадњу" овдје
Прилог уз документ "Компетенције наставника за комуникацију и сарадњу" овдје

Документ Електронске учионице и учење по моделу "е-учења 1:1" (предности, недостаци и ефекти у настави)

 

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica