Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Раде Лаловић


Инспектор - просвјетни савјетник за општеобразовне предмете за наставно подручје језици
Електорнска адреса: r.lalovic@rpz-rs.org
 
Стручна биографија
Документ "Стручна биографија, Раде Лаловић" можете да преузмете овдје.
 
Библиографија
Документ "Библиографија, Раде Лаловић" можете да преузмете овдје.
 
Групни савјетодавно инструктивни рад (ГСИР)
 
2016. година
Извјештај и анализу можете да преузмете овдје.
 
2015. година
Извјештај и анализу са материјалима можете да преузмете овдје.

Остали материјали
 
КУЛТУРА СЈЕЋАЊА
 
Документ "Српска поезија страдања и патње - Зборник радова" можете да преузмете овдје.
 
Стручни радови
Документ "Још понешто о Диоби Јакшића" можете да преузмете овдје.
Документ "О допунској настави" можете да преузмете овдје.
Документ "Неколико напомена о есеј тесту" можете да преузмете овдје.
Документ "О говорним вјежбама у настави српског језика" можете да преузмете овдје.
Документ "Неколико пдсјећања на врсте грешака у ученичким писаним радовима" можете да преузмете овдје.
Документ "О неким материјалним грешкама у школским граматикама" можете да преузмете овдје.
Документ "Хазарски речник" можете да преузмете овдје.
Документ "Неколико напомена о истраживачким задацима у настави књижевности" можете да преузмете овдје.
Документ "Заједнички - колективни исправак школских писаних задатака" можете да преузмете овдје.
Документ "Логички субјекат у акузативу у школским граматикама" можете да преузмете овдје.
Документ "О модуларној настави" можете да преузмете овдје.
Документ "Модуларно планирање у настави српског језика" можете да преузмете овдје.
Документ "Морфемска анализа и творба ријечи" можете да преузмете овдје.
Документ "Шта ученици треба да знају о развоју српског књижевног језика" можете да преузмете овдје.
Документ "О тестовима знања" можете да преузмете овдје.
Документ "Објекатске реченице у уџбеницима за основну школу" можете да преузмете овдје.
Документ "О поетици Меше Селимовића" можете да преузмете овдје.
Документ "Још понешто о правописним вјежбама" можете да преузмете овдје.
Документ "О припремању наставника српског језика за извођење наставе" можете да преузмете овдје.
Документ "Присвојни придјев или присвојни генитив" можете да преузмете овдје.
Документ "Секундарни женски антропоними на подручју Источне и Старе Херцеговине" можете да преузмете овдје.
Документ "Србистика и српски књижевни језик кроз историју и данас" можете да преузмете овдје.
Документ "Стручно-педагошки увид у рад наставника српског језика као подстицај за унапређење квалитета" можете да преузмете овдје.
Документ "Творба презента у школским уџбеницима" можете да преузмете овдје.
Документ "Вук, ми и савремени српски језик" можете да преузмете овдје.
Документ "Логички субјекат у акузативу у школским граматикама" можете да преузмете овдје.
 
 
Огледни часови
Документ "Модел огледног часа" можете да преузмете овдје.

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica