Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Групни савјетодавни и инструктивни педагошки рад 2017. година


Републички педагошки завод је у другој половини августа 2017. године реализовао групни савјетодавно инструктивни педагошки рад са 7 971 васпитно образовним радником (прецизну дистрибуцију присутних можете видјети овдје), распоређеним у 269 мањих група. Савјетовање је реализовало 27 просвјетних савјетника, укључујући и директора Завода.

Из плана групног савјетодавно инструктивног рада је могуће уочити динамику реализације, а просвјетни савјетници су сачинили појединачне извјештаје и анализе који укључују детаљније информације о појединим савјетовањима, закључке и препоруке у складу са темом и најчешће постављаним питањима.

Стручне теме реализоване на савјетовању:

 • Васпитно-образовни рад са хиперактивном дјецом
 • ADHD као изазов у васпитно-образовном раду
 • Рад са надареном дјецом
 • Изазови у организацији рада у првом разреду основне школе
 • Развојне карактеристике шестогодишњака и рад у првом разреду основне школе
 • Праћење, вредновање и оцјењивање ученика у настави ликовне културе, музичке културе и физичког васпитања
 • Припремање наставника за васпитно - образовни рад
 • Kако мотивисати ученика да учи у школском физичком васпитању
 • Праћење рада и оцјењивање ученика
 • Циљеви и исходи часа у настави енглеског језика
 • Развијање вјештине писања есеја
 • Планирање, програмирање и припремање рада у специјалном/инклузивном одјељењу
 • Циљеви и исходи учења у настави хемије
 • Оцјењивање у настави хемије
 • Стање у настави њемачког језика
 • Оцјењивање ученика
 • Демонстрациони огледи (примјер)
 • Исходи учења и припремање наставника за рад у настави рачунарства и информатике
 • Вредновање рада школе
 • Стрес код наставника

Анализе презентоване на савјетовању:

 • Анализа екстерне провјере постигнућа ученика 5. разреда из српског језика и математике
 • Екстерно вредновање постигнућа ученика из математике, на крају основног васпитања и образовања (9. разред) - анализа
 • Екстерно вредновање постигнућа ученика из српског језика, на крају основног васпитања и образовања (9. разред) у школској 2016/17. години
 • Анализа екстерне провјере постигнућа ученика 1. разреда средњих стручних школа (трогодишња занимања) из историје
 • Екстерна провјера постигнућа ученика из српског језика у средњим школама
 • Анализа резултата екстерне провјере постигнућа ученика 1. разреда гимназијe општег смјера из рачунарства и информатике
 • Резултати екстерне провјере постигнућа ученика 3. разреда гимназије општег смјера из физике
 • Анализа стања наставе у Републици Српској (разредна настава)
 • Анализа стања васпитно-образовног рада у 1. разреду на територији сарајевско-романијске и херцеговачке регије
 • Анализа стања васпитно-образовног рада у настави од 2. до 5. разреда на територији сарајевско-романијске и херцеговачке регије
 • Савјетодавно-инструктивни и надзорни рад у настави математике у школској 2016/17. години- анализа
 • Такмичења ученика из математике – анализа
 • Eвалуација новог наставног програма и нових уџбеника Православне вјеронауке - Aнализа података (из анкетног листа за вјероучитеље) о новом наставном програму, новим уџбеницима и радним свескама из Православне вјеронауке
 • Образовање дјеце са сметњама у развоју у Републици Српској –тренутно стање
 • Анализа уџбеника у настави њемачког језика
 • Aнализа стања наставе инфорамтике у основним и средњим школама у Републици Српској
 • Припремања за реализацију наставе информатике у основним и средњим школама у Републици Српској

Анализе и извјештаји:

Материјали – стручне теме и презентације:

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica