+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Школски календар

Школски календар

Детаљније

Списак уџбеника

Списак уџбеника

Детаљније

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Детаљније

Школски час 2020

Материјали за 31.3.2020. године

РазредПредметФајл
6.Историја (0d/00215_2020-04-12_Istorija_6_razred_31_03_2020..pptx)
6.Математика (07/00302_2020-04-12_Matematika_6_razred_31_03_2020.pptx)
5.Познавање друштва (0d/00699_2020-04-30_Poznavanje_drustva_5_razred_31_03_2020.ppt)
5.Математика (0a/00698_2020-04-30_Matematika_5_razred_31_03_2020.ppt)
5.Српски језик (04/00697_2020-04-30_Srpski_jezik_5_razred_31_03_2020.ppt)
4.Природа и друштво (01/00103_2020-04-12_Priroda_i_drustvo_4_razred_31_3_2020.pptx)
4.Математика (04/00102_2020-04-12_Matematika_4_razred_31_3_2020.pptx)
4.Српски језик (08/00100_2020-04-12_Srpski_jezik_4_razred_31_3_2020.pptx)
3.Српски језик (07/00388_2020-04-12_Integrisana_nastava_Srpski_jezik_Priroda_i_društvo_Matematika_3_razred_31_3_2020..pptx)
2.Природа и друштво (07/00830_2020-05-04_Priroda_i_drustvo_2_razred_31_3_2020..ppt)
2.Математика (03/00829_2020-05-04_Matematika_2_razred_31_3_2020..pptx)
2.Српски језик (03/00828_2020-05-04_Srpski_jezik_2_razred_31_3_2020..pptx)
1.Моја околина (0d/01000_2020-05-13_Moja_okolina_1_razred_31_3_2020.pptx)

Материјали за 30.3.2020. године

РазредПредметФајл
5.Енглески језик (09/00172_2020-04-12_Engleski_jezik_5_razred_30_3_2020.pptx)
5.Енглески језик (0f/00173_2020-04-12_Engleski_jezik_5_razred_30_3_2020_1.pptx)
6.Српски језик (04/00323_2020-04-12_Srpski_jezik_6_razred_30_3_2020.ppt)
5.Музичка култура (0d/00696_2020-04-30_Muzicka_kultura_5_razred_30_03_2020.ppt)
5.Математика (07/00695_2020-04-30_Matematika_5_razred_30_03_2020.ppt)
5.Српски језик (03/00694_2020-04-30_Srpski_jezik_5_razred_30_03_2020.ppt)
4.Енглески језик (06/00170_2020-04-12_Engleski_jezik_4_razred_30_3_2020.doc)
4.Енглески језик (0e/00171_2020-04-12_Engleski_jezik_4_razred_30_3_2020.jpg)
4.Музичка култура (0b/00106_2020-04-12_Muzicka_kultura_4_razred_30_3_2020.pptx)
4.Математика (0a/00105_2020-04-12_Matematika_4_razred_30_3_2020.pptx)
4.Српски језик (0b/00104_2020-04-12_Srpski_jezik_4_razred_30_3_2020.pptx)
3.Енглески језик (05/00136_2020-04-12_Engleski_jezik_3_razred_30_3_2020.doc)
3.Енглески језик (06/00137_2020-04-12_Engleski_jezik_3_razred_30_3_2020._-_Slika.jpg)
3.Енглески језик (0b/00168_2020-04-12_Engleski_jezik_3_razred_30_3_2020.doc)
3.Српски језик (09/00387_2020-04-12_Integrisana_nastava_Srpski_jezik_Matematika_Muzička_kultura_3_razred_30_3_2020..pptx)
2.Музичка култура (0b/00827_2020-05-04_Muzička_kultura_2_razred__30_3_2020..ppt)
2.Математика (0a/00826_2020-05-04_Matematika_2_razred_30_3_2020..pptx)
2.Српски језик (04/00825_2020-05-04_Srpski_jezik_2_razred_30_3_2020..pptx)

Материјали за 27.3.2020. године

РазредПредметФајл
6.Географија (06/00221_2020-04-12_Geografij_6_razred_27_03_2020.odp)
6.Биологија (03/00190_2020-04-12_Biologija_6_razred_27_03_2020.ppt)
7.Православна вјеронаука (01/00414_2020-04-13_Pravoslavna_vjeronauka_7_27_3_2020..pptx)
6.Православна вјеронаука (07/00413_2020-04-13_Pravoslavna_vjeronauka_6_27_3_2020..pptx)
5.Познавање друштва (08/00693_2020-04-30_Poznavanje_drustva_5_razred_27_03_2020.ppt)
5.Математика (0e/00692_2020-04-30_Matematika_5_razred_27_03_2020.ppt)
5.Српски језик (0e/00691_2020-04-30_Srpski_jezik_5_razred_27_03_2020.ppt)
4.Математика (0f/00108_2020-04-12_Matematika_4_razred_27_2_2020.pptx)
4.Српски језик (02/00107_2020-04-12_Srpski_jezik_4_razred_27_3_2020.pptx)
3.Српски језик (0d/00386_2020-04-12_Integrisana_nastava_Srpski_jezik_Matematika_3_razred_27_3_2020..ppt)
2.Математика (05/00822_2020-05-04_Matematika_2_razred_27_3_2020..pptx)
2.Српски језик (01/00821_2020-05-04_Srpski_jezik_2_razred_27_3_2020..pptx)
1.Говор, изражавање, стварање (09/00998_2020-05-13_Govor_izrazavanje_stvarane_1_razred_27_3_2020..pptx)
1.Моја околина (01/00996_2020-05-13_Moja_okolina_1_razred_27_3.2020..pptx)

Материјали за 26.3.2020. године

РазредПредметФајл
6.Основи информатике (0b/00246_2020-04-12_Osnovi_informatike_6_razred_26_3_2020.pptx)
6.Математика (07/00300_2020-04-12_Matematika_6_razred_26_03_2020.pptx)
5.Познавање друштва (04/00689_2020-04-30_Poznavanje_drustva_5_razred_26_03_2020.ppt)
5.Математика (01/00688_2020-04-30_Matematika_5_razred_26_03_2020.ppt)
5.Српски језик (01/00687_2020-04-30_Srpski_jezik_5_razred_26_03_2020.ppt)
4.Природа и друштво (06/00112_2020-04-12_Priroda_i_drustvo_4_razred_26_3_2020.pptx)
4.Математика (0e/00111_2020-04-12_Matematika_4_razred_26_3_2020.pptx)
4.Српски језик (09/00110_2020-04-12_Srpski_jezik_4_razred_26_3_2020.pptx)
3.Српски језик (06/00384_2020-04-12_Integrisana_nastava_Priroda_i_društvo_Srpski_jezik_Matematika_3_razred_26_3_2020..ppt)
2.Природа и друштво (06/00820_2020-05-04_Priroda_i_drustvo_2_razred_26_3_2020..ppt)
2.Математика (0e/00817_2020-05-04_Matematika_2_razred_26_3_2020..pptx)
2.Српски језик (03/00815_2020-05-04_Srpski_jezik_2_razred_26_3_2020..pptx)
1.Моја околина (0b/00994_2020-05-13_Moja_okolina_1_razred_26_3_2020.pptx)

Материјали за 25.3.2020. године

РазредПредметФајл
6.Њемачки језик (0d/00281_2020-04-12_Njemacjki_jezik_6_razred_25_3_2020.pptx)
6.Српски језик (0f/00321_2020-04-12_Srpski_jezik_6_razred_25_3_2020.ppt)
5.Православна вјеронаука (08/00412_2020-04-13_Pravoslavna_vjeronauka_5_25_3_2020..pptx)
5.Познавање друштва (05/00685_2020-04-30_Poznavanje_drustva_5_razred_25_03_2020.ppt)
5.Математика (0a/00683_2020-04-30_Matematika_5_razred_25_03_2020.ppt)
5.Српски језик (0f/00681_2020-04-30_Srpski_jezik_5_razred_25_03_2020.ppt)
4.Православна вјеронаука (0a/00411_2020-04-13_Pravoslavna_vjeronauka_4_25_3_2020..pptx)
4.Математика (0b/00114_2020-04-12_Matematika_4_razred_25_3_2020.pptx)
4.Српски језик (0b/00113_2020-04-12_Srpski_jezik_4_razred_25_3_2020.pptx)
3.Православна вјеронаука (08/00410_2020-04-13_Pravoslavna_vjeronauka_3_25_3_2020..pptx)
3.Математика (0b/00383_2020-04-12_Matematika_3_razred_25_3_20202..pptx)
3.Српски језик (09/00382_2020-04-12_Srpski_jezik_3_razred_25_3_2020..pptx)
2.Православна вјеронаука (0b/00408_2020-04-13_Pravoslavna_vjeronauka_2_25_3_2020..pptx)
2.Математика (0f/00814_2020-05-04_Matematika_2_razred_25_3_2020..ppt)
2.Српски језик (07/00813_2020-05-04_Srpski_jezik_2_razred_25_3_2020..pptx)
1.Моја околина (07/00992_2020-05-13_Moja_okolina_1_razred_25_3_2020.pptx)

Материјали за 24.3.2020. године

РазредПредметФајл
6.Историја (02/00209_2020-04-12_Istorija_6_razred_24_03_2020.pptx)
6.Математика (0e/00299_2020-04-12_Matematika_6_razred_24_03_2020.pptx)
5.Познавање друштва (0e/00677_2020-04-30_Poznavanje_drustva_5_razred_24_03_2020.ppt)
5.Математика (07/00675_2020-04-30_Matematika_5_razred_24_03_2020.ppt)
5.Српски језик (06/00674_2020-04-30_Matematika_5_razred_24_03_2020.ppt)
4.Природа и друштво (02/00593_2020-04-24_Priroda_i_drustvo_4_razred_24_3_2020.pptx)
4.Математика (0d/00116_2020-04-12_Matematika_4_razred_24_3_2020.pptx)
4.Српски језик (09/00115_2020-04-12_Srpski_jezik_4_razred_24_3_2020.pptx)
3.Природа и друштво (06/00381_2020-04-12_Priroda_i_drustvo_3_razred_24_03_2020..pptx)
3.Математика (01/00380_2020-04-12_Matematika_3_razred_24_03_2020..pptx)
3.Српски језик (06/00379_2020-04-12_Srpski_jezik_3_razred_24_03_2020..pptx)
2.Природа и друштво (07/00812_2020-05-04_Priroda_i_drustvo_2_razred_24_3_2020..ppt)
2.Математика (05/00811_2020-05-04_Matematika_2_razred_24_3_2020..pptx)
2.Српски језик (0b/00810_2020-05-04_Srpski_jezik_2_razred_24_3_2020..pptx)
1.Говор, изражавање, стварање (0d/00991_2020-05-13_Govor_izrazavanje_stvarane_1_razred_24_3_2020..pptx)
1.Моја околина (0d/00989_2020-05-13_Moja_okolina_1_razred_24_3_2020.pptx)

Материјали за 23.3.2020. године

РазредПредметФајл
5.Енглески језик (0b/00160_2020-04-12_Engleski_jezik_5_razred_23_3_2020.pptx)
6.Енглески језик (01/00162_2020-04-12_Engleski_jezik_6_razred_23_3_2020.pptx)
6.Српски језик (05/00320_2020-04-12_Srpski_jezik_6_razred_23_3_2020.ppt)
5.Математика (0e/00610_2020-04-24_Matematika_5_razred_23_03_2020.ppt)
5.Српски језик (09/00608_2020-04-24_Srpski_jezik_5_razred_23_03_2020.ppt)
4.Енглески језик (03/00611_2020-04-24_Engleski_jezik_4_razred_23_3_2020.rar)
4.Енглески језик (0a/00159_2020-04-12_Engleski_jezik_4_razred_23_3_2020.rar)
4.Енглески језик (02/00161_2020-04-12_Engleski_jezik_4_razred_17_3_2020.docx)
4.Математика (0d/00118_2020-04-12_Matematika_4_razred_23_3_2020.pptx)
4.Српски језик (02/00117_2020-04-12_Srpski_jezik_4_razred_23_3_2020.pptx)
3.Енглески језик (0a/00135_2020-04-12_Engleski_jezik_3_razred_23_3_2020.pptx)
3.Математика (04/00377_2020-04-12_Matematika_3_razred_23_03_2020..ppt)
3.Српски језик (0f/00376_2020-04-12_Srpski_jezik_3_razred_23_03_2020..pptx)
2.Математика (03/00806_2020-05-04_Matematika_2_razred_23_3_2020..pptx)
2.Српски језик (02/00804_2020-05-04_Srpski_jezik_2_razred_23_3_2020..pptx)
1.Говор, изражавање, стварање (04/00988_2020-05-13_Govor_izrazavanje_stvarane_1_razred_23_3_2020..pptx)
1.Говор, изражавање, стварање (08/00993_2020-05-13_Govor_izrazavanje_stvarane_1_razred_dodatak__23_3_2020..pptx)
1.Моја околина (04/00987_2020-05-13_Moja_okolina_1_razred_23_3_2020.pptx)

Материјали за 20.3.2020. године

РазредПредметФајл
6.Техничко образовање (04/00254_2020-04-12_Tehnicko_obrazovanje_6_razred_20_3_2020.ppt)
6.Математика (05/00294_2020-04-12_Matematika_6_razred_20_03_2020.pptx)
5.Познавање друштва (0b/00607_2020-04-24_Poznavanje_drustva_5_razred_20_03_2020.ppt)
5.Математика (0b/00606_2020-04-24_Matematika_5_razred_20_03_2020.ppt)
5.Српски језик (0d/00605_2020-04-24_Srpski_jezik_5_razred_20_03_2020.ppt)
4.Природа и друштво (0f/00121_2020-04-12_Priroda_i_drustvo_4_razred_20_3_2020.pptx)
4.Математика (0d/00120_2020-04-12_Matematika_4_razred_20_3_2020.pptx)
4.Српски језик (0e/00119_2020-04-12_Srpski_jezik_4_razred_20_3_2020.pptx)
3.Српски језик (04/00374_2020-04-12_Srpski_jezik_Matematika_3_razred_20_03_2020..ppt)
2.Математика (0b/00803_2020-05-04_Matematika_2_razred_20_3_2020..pptx)
1.Моја околина (02/00986_2020-05-13_Moja_okolina_1_razred_20_3_2020.pptx)

Материјали за 19.3.2020. године

РазредПредметФајл
6.Биологија (08/00186_2020-04-12_Biologija_6_razred_19_03_2020.ppt)
6.Српски језик (01/00322_2020-04-12_Srpski_jezik_6_razred_19_3_2020.pptx)
6.Српски језик (08/00603_2020-04-24_Srpski_jezik_6_razred_19_3_2020.pptx)
5.Познавање друштва (0f/00599_2020-04-24_Poznavanje_drustva_5_razred_19_03_2020.ppt)
5.Математика (0f/00598_2020-04-24_Matematika_5_razred_19_03_2020.ppsx)
5.Српски језик (06/00597_2020-04-24_Srpski_jezik_5_razred_19_03_2020.ppt)
4.Математика (01/00123_2020-04-12_Matematika_4_razred_19_3_2020.pptx)
4.Српски језик (0b/00122_2020-04-12_Srpski_jezik_4_razred_19_3_2020.pptx)
3.Природа и друштво (0e/00372_2020-04-12_Priroda_i_drustvo_3_razred_19_3_2020..pptx)
3.Математика (0b/00371_2020-04-12_Matematika_3_razred_19_3_2020..pptx)
3.Српски језик (05/00370_2020-04-12_Srpski_jezik_3_razred_19_3_2020..pptx)
2.Природа и друштво (0b/00801_2020-05-04_Priroda_i_drustvo_2_razred_19_3_2020..ppt)
2.Математика (08/00800_2020-05-04_Matematika_2_razred_19_3_2020..docx)
2.Српски језик (0f/00799_2020-05-04_Srpski_jezik_2_razred_19_3_2020..pptx)

Материјали за 18.3.2020. године

РазредПредметФајл
5.Познавање друштва (0a/00596_2020-04-24_Poznavanje_drustva_5_razred_18_03_2020.ppt)
5.Математика (09/00595_2020-04-24_Matematika_5_razred_18_03_2020.ppt)
4.Природа и друштво (0b/00127_2020-04-12_Priroda_i_drustvo_4_razred_18_3_2020.pptx)
4.Математика (0a/00126_2020-04-12_Matematika_4_razred_18_3_2020.pptx)
4.Српски језик (0f/00124_2020-04-12_Srpski_jezik_4_razred_18_3_2020.pptx)
3.Енглески језик (01/00134_2020-04-12_Engleski_jezik_3_razred_18_3_2020.docx)
3.Енглески језик (0e/00146_2020-04-12_Engleski_jezik_3_razred_18_3_2020.docx)
3.Српски језик (0a/00368_2020-04-12_Srpski_jezik_Matematika_3_razred_18_03_2020..pptx)
2.Природа и друштво (06/00798_2020-05-04_Priroda_i_drustvo_2_razred_18_3_2020..pptx)
2.Математика (02/00797_2020-05-04_Matematika_2_razred_18_3_2020..pptx)
2.Српски језик (0b/00796_2020-05-04_Srpski_jezik_2_razred_18_3__2020..pptx)

Материјали за 17.3.2020. године

РазредПредметФајл
5.Енглески језик (07/00148_2020-04-12_Engleski_jezik_5_razred_17_3_2020.docx)
5.Математика (0b/00592_2020-04-24_Matematika_5_razred_17_3_2020.ppt)
5.Српски језик (0e/00590_2020-04-24_Srpski_jezik_5_razred_17_03_2020.ppt)
4.Математика (05/00130_2020-04-12_Matematika_4_razred_17_3_2020.pptx)
4.Српски језик (03/00128_2020-04-12_Srpski_jezik_4_razred_17_3_2020.pptx)
3.Српски језик (02/00367_2020-04-12_Priroda_i_drustvo_Srpski_jezik_Matematika_3_razred_17_03_2020..ppt)
2.Природа и друштво (09/00795_2020-05-04_Priroda_i_drustvo_2_razred_17_3_2020..ppt)
2.Математика (0e/00793_2020-05-04_Matematika_2_razred_17_3_2020..PPTX)
2.Српски језик (05/00792_2020-05-04_Srpski_jezik_2_razred_17_3_2020..pptx)

Е-Настава

Детаљније

Култура памћења

Детаљније

Корисни линкови

Корисни линкови

Детаљније