Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Информације и обавјештења


Школска 2023/2024. година

- Координатори тимова за основну школу 

Допис у вези обуке представника школа за самовредновање и спољашње вредновање квалитета васпитно-образовног рада основних школа

Дневни ред обуке представника школа за самовредновање и спољашње вредновање квалитета васпитно-образовног рада основних школа

План обуке представника школа за самовредновање и спољашње вредновање квалитета васпитно-образовног рада основних школа

Информација о вредновању квалитета васпитно - образовног рада у основним школама

Самовредновање у основним школама (презентација)

Спољашње вредновање у основним и средњим школама (презентација)

 - Радинице на обукама (презентација)

 

Школска 2022/2023. година

Обука за самовредновање и спољашње вредновање квалитета васпитно-образовног рада основних школа

План реализације обуке

Допис у вези вредновања квалитета васпитно - обраговног рада у основним школама у 2023.години

Списак основних школа у којима ће се вршити вредновање квалитета васпитно - образовног рада у 2023. години

 

Школска 2021/2022. година

Списак основних школа за вредновање квалитета у 2022. години - Кординатори тимова

Обука директора и педагога за провођење самовредновања квалитета рада школе

План обуке основних школа за самовредновање рада школе у 2022. години

Допис у вези вредновања квалитета васпитно - обраговног рада у основним школама у 2022.години

Списак основних школа у којима ће се вршити вредновање квалитета васпитно - образовног рада у 2022. години

 

Школска 2020/2021. година

Списак кординатори тимова за спољашње вредновање  квалитета рада школе

Задужења инспектора - провјетних савјетника за самовредновање квалитета васпитно образовног рада школа у 2021. години

Допис у вези обуке за самовредновање квалитета рада школе и план обуке основних и средњих школа

Допис у вези вредновања квалитета васпитно образовног рада у 2021. години - ОШ

Списак школа у којима ће се вршити вредновање квалитета васпитно - образовног рада у 2021. години - ОШ

Ријеч директора о вредновању квалитета рада школа у 2019. години

 

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica