Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Материјали кориштени у за наставу у мјесецу фебруару 2021


Материјали кориштени за 26.2.2021. године

Разред Предмет Фајл
8. Православна вјеронаука (06/03532_2021-03-02_Pravoslavna_vjeronauka_8_razred_26_2_2021.pptx)
9. Основи информатике (05/03433_2021-02-26_Osnovi_informatike_9_razred_26_2_2021.pptx)
9. Техничко образовање (06/03435_2021-02-26_Tehnicko_obrazovanje_9_razred_26_2_2021.pptx)
9. Православна вјеронаука (05/03533_2021-03-02_Pravoslavna_vjeronauka_9_razred_26_2_2021.pptx)
8. Основи информатике (0e/03431_2021-02-26_Osnovi_informatike_8_razred_26_2_2021.pptx)
8. Техничко образовање (01/03434_2021-02-26_Tehnicko_obrazovanje_8_razred_26_2_2021.pptx)

Материјали кориштени за 25.2.2021. године

Разред Предмет Фајл
8. Руски језик (08/03462_2021-02-26_Ruski_jezik_8_razred_25_2_2021.pptx)
9. Географија (05/03457_2021-02-26_Geografija_9_razred_25_2_2021.pptx)
9. Руски језик (09/03463_2021-02-26_Ruski_jezik_9_razred_25_2_2021.pptx)
9. Математика (0a/03610_2021-03-04_Matematika_9_razred_25_2_2021.pptx)
8. Географија (05/03456_2021-02-26_Geografija_8_razred_25_2_2021.pptx)

Материјали кориштени за 24.2.2021. године

Разред Предмет Фајл
8. Италијански језик (0e/03489_2021-02-26_Italijanski_8_razred__24_2_2021.pptx)
9. Италијански језик (09/03490_2021-02-26_Italijanski_9_razred__24_2_2021.pptx)

Материјали кориштени за 23.2.2021. године

Разред Предмет Фајл
9. Француски језик (07/03409_2021-02-23_Francuski_jezik_9_razred_23_2_2021.mp4)
8. Француски језик (0a/03408_2021-02-23_Francuski_jezik_8_razred_23_2_2021.mp4)
8. Њемачки језик (0f/03411_2021-02-23_Njemacki_jezik_8_razred_23_2_2021.pptx)
9. Њемачки језик (0e/03410_2021-02-23_Njemacki_jezik_9_razred_23_2_2021.pptx)
9. Математика (0a/03615_2021-03-04_Matematika_9_razred_23_2_2021.pptx)

Материјали кориштени за 22.2.2021. године

РазредПредметФајл
8.Математика (0b/03617_2021-03-04_Matematika_8_razred_22_2_2021.pptx)
8.Енглески језик (07/03367_2021-02-22_Engleski_jezik_8_razred_22_2_2021.pptx)
9.Енглески језик (09/03369_2021-02-22_Engleski_jezik_9_razred_22_2_2021.pptx)
9.Српски језик (01/03370_2021-02-22_Srpski_jezik_9_razred_22_2_2021.ppt)

Материјали кориштени за 19.2.2021. године

Разред Предмет Фајл
8. Православна вјеронаука (0d/03333_2021-02-19_Pravoslavna_vjeronauka_8_19_2_2021.ppt)
9. Основи информатике (0f/03343_2021-02-19_Osnovi_informatike_9_razred_19_2_2021.pptx)
9. Техничко образовање (03/03339_2021-02-19_Tehnicko_obrazovanje_9_razred_19_2_2021.pptx)
9. Православна вјеронаука (06/03334_2021-02-19_Pravoslavna_vjeronauka_9_19_2_2021.ppt)
7. Основи информатике (02/03341_2021-02-19_Osnovi_informatike_7_razred_19_2_2021.pptx)
7. Техничко образовање (04/03337_2021-02-19_Tehnicko_obrazovanje_7_razred_19_2_2021.pptx)
6. Основи информатике (0d/03340_2021-02-19_Osnovi_informatike_6_razred_19_2_2021.pptx)
6. Техничко образовање (03/03335_2021-02-19_Tehnicko_obrazovanje_6_razred_19_2_2021.pptx)
8. Основи информатике (01/03342_2021-02-19_Tehnicko_obrazovanje_8_razred_19_2_2021.pptx)
8. Техничко образовање (01/03338_2021-02-19_Tehnicko_obrazovanje_8_razred_19_2_2021.pptx)
7. Православна вјеронаука (06/03332_2021-02-19_Pravoslavna_vjeronauka_7_19_2_2021.ppt)
6. Православна вјеронаука (07/03331_2021-02-19_Pravoslavna_vjeronauka_6_19_2_2021.pptx)

Материјали кориштени за 18.2.2021. године

Разред Предмет Фајл
8. Ликовна култура (03/03300_2021-02-18_Likovna_kultura_8_razred_18_2_2021.pptx)
8. Руски језик (0f/03299_2021-02-18_Ruski_jezik_8_razred_18_2_2021.pptx)
8. Српски језик (0e/03383_2021-02-22_Srpski_jezik_8_razred_18_2_2021.pptx)
9. Географија (09/03305_2021-02-18_Geografija_9_razred_18_2_2021.pptx)
9. Руски језик (09/03302_2021-02-18_Ruski_jezik_9_razred_18_2_2021.pptx)
9. Ликовна култура (04/03301_2021-02-18_Likovna_kultura_9_razred_18_2_2021.pptx)
8. Географија (09/03303_2021-02-18_Geografija_8_razred_18_2_2021.pptx)

Материјали кориштени за 17.2.2021. године

Разред Предмет Фајл
8. Математика (01/03316_2021-02-18_Matematika_8_razred_17_2_2021.pptx)
8. Италијански језик (02/03269_2021-02-18_Italijanski_jezik_8_razred_17_2_2021.pptx)
9. Историја (0e/03272_2021-02-18_Istorija_9_razred_17_2_2021.ppt)
9. Италијански језик (06/03271_2021-02-18_Italijanski_jezik_9_razred_17_2_2021.pptm)
9. Српски језик (08/03376_2021-02-22_Srpski_jezik_9_razred_17_2_2021.pptx)
8. Историја (0d/03270_2021-02-18_Istorija_8_razred_17_2_2021.ppt)

Материјали кориштени за 16.2.2021. године

Разред Предмет Фајл
9. Француски језик (06/03244_2021-02-16_Francuski_jezik_9_razred_16_2_2021.mp4)
8. Француски језик (05/03243_2021-02-16_Francuski_jezik_8_razred_16_2_2021.mp4)
8. Њемачки језик (08/03273_2021-02-18_Njemacki_jezik_8_razred_16_2_2021.pptx)
8. Српски језик (0d/03379_2021-02-22_Srpski_jezik_8_razred_16_2_2021.pptx)
9. Њемачки језик (0f/03274_2021-02-18_Njemacki_jezik_9_razred_16_2_2021.pptx)

Материјали кориштени за 15.2.2021. године

Разред Предмет Фајл
8. Енглески језик (0b/03200_2021-02-15_Engleski_jezik_8_razred_15_2_2021.pptx)
9. Енглески језик (0e/03201_2021-02-15_Engleski_jezik_9_razred_15_2_2021.pptx)
9. Српски језик (0f/03381_2021-02-22_Srpski_jezik_9_razred_15_2_2021.pptx)
6. Демократија (02/03371_2021-02-22_Demokratija_i_ljudska_prava_15_2_2021.pptx)
7. Енглески језик (0d/03198_2021-02-15_Engleski_jezik_7_razred_15_2_2021.pptx)
6. Енглески језик (0a/03197_2021-02-15_Engleski_jezik_6_razred_15_2_2021.pptx)
6. Српски језик (04/03373_2021-02-22_Srpski_jezik_6_razred_15_2_2021.pptx)

Материјали кориштени за 12.2.2021. године

Разред Предмет Фајл
8. Православна вјеронаука (07/03172_2021-02-12_Pravoslavna_vjeronauka_8_12_2_2021..pptx)
9. Основи информатике (0d/03177_2021-02-12_Osnovi_informatike_9_razred_12_2_2021.pptx)
9. Техничко образовање (09/03175_2021-02-12_Tehnicko_obrazovanje_9_razred_12_2_2021.pptx)
9. Православна вјеронаука (06/03173_2021-02-12_Pravoslavna_vjeronauka_9_12_2_2021..pptx)
8. Основи информатике (0f/03176_2021-02-12_Osnovi_informatike_8_razred_12_2_2021.pptx)
8. Техничко образовање (0b/03174_2021-02-12_Tehnicko_obrazovanje_8_razred_12_2_2021.pptx)

Материјали кориштени за 11.2.2021. године

Разред Предмет Фајл
8. Руски језик (08/03144_2021-02-11_Ruski_jezik_8_razred_11_2_2021.pptx)
9. Географија (0b/03313_2021-02-18_Geografija_9_razred_11_2_2021.pptx)
9. Руски језик (0d/03145_2021-02-11_Ruski_jezik_9_razred_11_2_2021.pptx)
9. Математика (08/03179_2021-02-12_Matematika_9_razred_11_2_2021.pptx)
8. Географија (0f/03312_2021-02-18_Geografija_8_razred_11_2_2021.pptx)

Материјали кориштени за 10.2.2021. године

Разред Предмет Фајл
8. Италијански језик (0e/03123_2021-02-10_Italijanski_jezik_8_razred_10_2_2021.pptx)
9. Историја (08/03121_2021-02-10_Istorija_9_razred_10_2_2021.pptx)
9. Италијански језик (08/03125_2021-02-10_Italijanski_jezik_9_razred_10_2_2021.pptx)
7. Историја (05/03119_2021-02-10_Istorija_7_razred_10_2_2021.pptx)
8. Историја (02/03120_2021-02-10_Istorija_8_razred_10_2_2021.pptx)
7. Италијански језик (0e/03122_2021-02-10_Italijanski_jezik_7_razred_10_2_2021.pptx)
7. Математика (0f/03151_2021-02-11_Matematika_7_razred_10_2_2021.pptx)

Материјали кориштени за 9.2.2021. године

Разред Предмет Фајл
9. Француски језик (02/03094_2021-02-09_Francuski_jezik_9_razred_9_2_2021.mp4)
8. Француски језик (0d/03093_2021-02-09_Francuski_jezik_8_razred_9_2_2021.mp4)
8. Њемачки језик (0e/03096_2021-02-09_Njemacki_jezik__8_razred_9_2_2021.pptx)
9. Њемачки језик (03/03098_2021-02-09_Njemacki_jezik__9_razred_9_2_2021.ppt)
9. Математика (03/03118_2021-02-10_Matematika_9_razred_9_2_2021.pptm)

Материјали кориштени за 8.2.2021. године

Разред Предмет Фајл
8. Енглески језик (0d/03076_2021-02-09_Engleski_jezik_8_razred_8_2_2021.pptx)
9. Енглески језик (0f/03077_2021-02-09_Engleski_jezik_9_razred_8_2_2021.pptx)
9. Српски језик (09/03078_2021-02-09_Srpski_jezik_9_razred_8_2_2021.pptx)

Материјали кориштени за 5.2.2021. године

Разред Предмет Фајл
8. Православна вјеронаука (07/03063_2021-02-08_Pravoslavna_vjeronauka_8_razred_5_2_2021..pptx)
9. Основи информатике (04/03058_2021-02-05_Osnovi_informatike_9_razred_5_2_2021.pptx)
9. Техничко образовање (0a/03055_2021-02-05_Tehnicko_obrazovanje_9_razred_5_2_2021.pptx)
9. Православна вјеронаука (0f/03064_2021-02-08_Pravoslavna_vjeronauka_9_razred_5_2_2021..pptx)
8. Основи информатике (0d/03057_2021-02-05_Osnovi_informatike_8_razred_5_2_2021.pptx)
8. Техничко образовање (0f/03054_2021-02-05_Tehnicko_obrazovanje_8_razred_5_2_2021.pptx)

Материјали кориштени за 4.2.2021. године

Разред Предмет Фајл
8. Математика (09/03060_2021-02-05_Matematika_9_razred_4_2_2021.pptx)
8. Руски језик (06/03019_2021-02-04_Ruski_jezik_8_razred_4_2_2021.pptx)
9. Географија (02/03022_2021-02-04_Geografija_9_razred_4_2_2021.pptx)
9. Руски језик (04/03020_2021-02-04_Ruski_jezik_9_razred_4_2_2021.pptx)
8. Географија (0e/03021_2021-02-04_Geografija_8_razred_4_2_2021.pptx)

Материјали кориштени за 3.2.2021. године

Разред Предмет Фајл
8. Математика (0b/03033_2021-02-04_Matematika_8_razred_3_2_2021.pptx)
8. Италијански језик (05/02946_2021-02-03_Italijanski_jezik_8_razred_3_2_2021.pptx)
9. Историја (02/03031_2021-02-04_Istorija_9_razred_3_2_2021.ppt)
9. Италијански језик (06/02947_2021-02-03_Italijanski_jezik_9_razred_3_2_2021.pptx)
8. Историја (03/03030_2021-02-04_Istorija_8_razred_3_2_2021.ppt)

Материјали кориштени за 2.2.2021. године

 

Разред Предмет Фајл
9. Француски језик (0d/02999_2021-02-03_Francuski_jezik_9_razred_2_2_2021.mp4)
8. Француски језик (0a/02998_2021-02-03_Francuski_jezik_8_razred_2_2_2021.mp4)
8. Њемачки језик (05/02924_2021-02-02_Njemacki_jezik_8_razred_2_2_2021.pptx)
8. Српски језик (06/02923_2021-02-02_Srpski_jezik_8_razred_2_2_2021.pptx)
9. Њемачки језик (0a/02925_2021-02-02_Njemacki_jezik_9_razred_2_2_2021.ppt)
9. Математика (01/02997_2021-02-03_Matematika_9_razred_2_2_2021.pptx)

Материјали кориштени за 1.2.2021. године

Разред Предмет Фајл
8. Енглески језик (04/02926_2021-02-02_ngleski_jezik_8_razred_1.2.2021.pptx.ppt)
9. Енглески језик (07/02927_2021-02-02_ngleski_jezik_9_razred_1.2.2021.ppt)

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica