Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Одјељење за стручно образовање


У Одјељењу за стручно образовање обављају се сљедећи послови: педагошко-савјетодавни и инструктивни рад, надзорни рад у свим стручним предметима у области рада у предметној настави, аналитичко-истраживачки рад, послови унапређења васпитно-образовног рада, послови праћења и оцјене квалитета у стручним предметима, послови стручне припреме издавачких и других пројеката из васпитно-образовне дјелатности, пројеката из области стручног образовања, послови вредновања и евалуације у стручном образовању, послови развоја наставних планова и програма у стручном образовању, истраживања у области образовања и васпитања, стручно усавршавање и други послови који су у функцији унапређења васпитно-образовног рада у стручном образовању.
 
Начелник Одјељења организује, обједињује и усмјерава рад Одјељења, односно радника у њему, одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова из дјелокруга Одјељења, распоређује послове на извршиоце, пружа неопходну стручну помоћ, одређује и надзире начин и вријеме извршења послова, обавља најсложеније послове са високим степеном стручности и самосталности у раду, обавља и друге послове које му повјери директор и помоћник директора Завода.
За свој рад одговара помоћнику директора.
 

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica