Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Др Душан Илић


Инспектор - просвјетни савјетник за општеобразовне предмете из области физичко васпитање, музичка и ликовна култура
Електорнска адреса: dusan.ilic@rpz-rs.org
 
Биографија
Документ "Биографија" можете да преузмете овдје.
 
Групни савјетодавно инструктивни рад (ГСИР)
2022. година
Извјештај и анализу можете да преузмете овдје.
 
2019. година
Извјештај и анализу можете да преузмете овдје.
Материјал са савјетовања можете преузети овдје.
 
2018. година
Материјале можетe да преузмете овдје.
 
2017. година
Материјале можете да преузмете овдје.
 
2016. година
Извјештај и анализу можете да преузмете овдје.
Материјале можете да преузмете овдје.
 
2015. година
Извјештај и анализу можете да преузмете овдје.
Документ "Повезивање школског физичког васпитања са животом и радом" можете да преузмете овдје.
Документ "Презентација са савјетовања" можете да преузмете овдје.
 
2014. година
Документ "Осавремењавање школског ФВ" можете да преузмете овдје.
Документ "Презентација са савјетовања" можете да преузмете овдје.
 
2013. година
Извјештај и анализу можете да преузмете овдје.
Документ "Разумијевање мотивације ученика у школском физичком васпитању" можете да преузмете овдје.
 
2012. година
Документ "Стручно усавршавање наставника физичког васпитања" можете да преузмете овдје.
Документ "Стручно усавршавање наставника физичког васпитања" можете да преузмете овдје.
 
2011. година
Документ "Везе између наставног плана и програма физичког васпитања и јасноће оцјењивања ученика" можете да преузмете овдје.
Документ "Везе између НПП-а физичког васпитања и јасноће оцјењивања ђака" можете да преузмете овдје.
 
 
Остали материјали
 
Методика
Документ "Технички приступ часовима физичке културе" можете да преузмете овдје
Документ " Образовне технологије у школи, које формирају физичку културу и чувају здравље" можете да преузмете овдје
Документ " Дидактичке основе технологизације образовања" можете да преузмете овдје.
Документ " Методе физичког васпитања за ученике" можете да преузмете овдје.
Документ " Пројектне активности на часу физичког васпитања, као средство за повећање мотивације школараца" можете да преузмете овдје.
Документ "Технологије наставе школског физичког васпитања" можете да преузмете овдје.
Документ "Час физичке клутуре" можете да преузмете овдје.
Документ "Час - главни облик рада о физичком васпитању у школи" можете да преузмете овдје.
Документ "Примјена сарадничког учења у програму физичког васпитања ОШ " можете да преузмете овдје.
Документ "Конкретизација дневника свакодневних кретних активности ученика основне и средње школе у редовним и ванредним условима живота" можете да преузмете овдје.
Документ "Физичко васпитање у разредној настави" можете да преузмете овдје.
Документ "Игра" можете да преузмете овдје.
Документ "Списак препоручене литературе и основних појмова за наставнике физичког васптања" можете да преузмете овдје.
Документ "Основе дидактике физичког васпитања" можете да преузмете овдје.
Документ "Тест процјене способности ученика нижих разреда основне школе" можете да преузмете овдје.
 
Огледни часови
Документ "Огледни час у ванредним околностима" можете да преузмете овдје.
Документ "Огледни час физичког васпитања" можете да преузмете овдје.
Документ "Примјери уводног дијела часа физичког васпитања" можете да преузмете овдје.
 
Стручни радови
 
Документ "Нови приступи у изградњи технологије учења моторичких акција" можете да преузмете овдје.
Документ "Specifics for generalists: Teaching elementary physical education" можете да преузмете овдје.
Документ "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ" можете да преузмете овдје.
Документ "Competences in PE teaching" можете да преузмете овдје.
Документ "Дејства креативно-игровних активности на општи раст и развој хендикепираних особа" можете да преузмете овдје.
Документ "Физичко васпитање у Русији и Републици Српској" можете да преузмете овдје.
Документ "Праћење, вредновање и (пр)оцјењивање знања, умијења и способности у физичком васпитању" можете да преузмете овдје.
Документ "Компетенције наставника физичког васпитања" можете да преузмете овдје.
Документ "Планирање и програмирање наставе физичког васпитања" можете да преузмете овдје.
Документ "Упитник" можете да преузмете овдје.
 
Упутства
Документ "Планирање и програмирање наставе физичког васпитања без сале" можете да преузмете овдје.
Документ "Подсјетник у раду" можете да преузмете овдје.
Документ "Специјализоване учионице физичке културе" можете да преузмете овдје.

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica