+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Школски календар

Школски календар

Детаљније

Списак уџбеника

Списак уџбеника

Детаљније

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Детаљније

Зоран Богдановић

Инспектор – просвјетни савјетник за машинску групу предмета и практичну наставу
Електорнска адреса: z.bogdanovic@rpz-rs.org
 
Групни савјетодавно инструктивни рад (ГСИР)
 
2019. година
Извјештај и анализу можете да преузмете овдје.
Документ "Глобални план рада" можете да преузмете овдје.
Документ "Оперативни план рада" можете да преузмете овдје.
Документ "Припрема за час" можете да преузмете овдје.
Документ "Презентацију са савјетовања" можете да преузмете овдје.
 
 
2016. година
Извјештај и анализу можете да преузмете овдје.
 
2015. година
Извјештај и анализу можете да преузмете овдје.
Документ "Презентацију са савјетовања" можете да преузмете овдје.
 
2014. година
Документ "Специфичност примјене основних дидактичких принципа у настави машинства" можете да преузмете овдје.
Документ "Глобални план рада" можете да преузмете овдје.
Документ "Оперативни план рада" можете да преузмете овдје.
Документ "Припрема за час" можете да преузмете овдје.
 
2008. година
Анализу можете да преузмете овдје.
 
Извјештаји и анализе
Документ "Анализа опртемљености кабинета и школских радионица у школама у којима се образују ученици струке машинство и обрада метала" можете да преузмете овдје.
Документ "Анализа рада професора стручно-теоријске и наставника практичне наставе у струци машинство и обрада метала" можете да преузмете овдје.
Документ "Анализа 1" можете да преузмете овдје.
Документ "Анализа 2" можете да преузмете овдје.
Документ "Анализа 3" можете да преузмете овдје.
Документ "Анализа ученичких постигнућа по појединим задацима објективног типа" можете да преузмете овдје.
 
Методика
Документ "Елементи еластичне везе - опруге" можете да преузмете овдје.
Документ "Елементи и начин вредновања графичког рада из раванских носача" можете да преузмете овдје.
Документ "Практична настава" можете да преузмете овдје.
Документ "Хидраулични акумулатори и везивни елементи" можете да преузмете овдје.
Документ "Резултанта произвољног раванског система сила" можете да преузмете овдје.
Документ "Задаци" можете да преузмете овдје.
 
Огледни часови
Документ "Слободан Ивковић, Машинска школа, Приједор" можете да преузмете овдје.
 
Питања
Документ "Питања трећи степен" можете да преузмете овдје.
Документ "Питања четврти степен" можете да преузмете овдје.
 
Стручни радови
Документ "Анализа стања у стручно – теоријској и практичној настави у струци машинство и обрада метала у средњим стручним школама Републике Српске" можете да преузмете овдје.
 
Упутства
Документ "Упутство наставницима" можете да преузмете овдје.

Е-Настава

Детаљније

Култура памћења

Детаљније

Корисни линкови

Корисни линкови

Детаљније