+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Школски календар

Школски календар

Детаљније

Списак уџбеника

Списак уџбеника

Детаљније

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Детаљније

Мр Слађана Вилотић

Инспектор – просвјетни савјетник за разредну наставу
Електорнска адреса: s.vilotic@rpz-rs.org
 
Групни савјетодавно инструктивни рад (ГСИР)
 
2019. година
Анализу са савјетовања можете да преузмете овдје.
Материјал са савјетовања можете да преузмете овдје.
 

2018. година

Извјештај и анализу можете да преузмете овдје.

Презентацију "Подстицање развоја мотивације ученика за функционално знање" можете преузети овдје

2017. година

Материјале и извјештај можете да преузмете овдје.
 
2016. година
Извјештај и анализу можете да преузмете овдје.
Материјале за наставнике 1. разреда можете да преузмете овдје.
Материјале за наставнике од 2. до 5. разреда можете да преузмете овдје.
 
2015. година
Извјештај и анализу можете да преузмете овдје.
Документ "Презентација са савјетовања" можете да преузмете овдје.
 
2014. година
Презентацију можете да преузмете овдје.
 
2013. година
Извјештај можете да преузмете овдје.
Презентацију "Индивидуализована настава у функцији унапређења инклузивне праксе у разредној настави" можете да преузмете овдје.
 
2012. година
Извјештај можете да преузмете овдје.
Презентацију "Задаци објектовног типа као инструмент провјере школског постигнућа ученика" можете да преузмете овдје.
 
Препоручена литература:
Документ "Докимологија" можете да преузмете овдје.
Документ "Праћење, провјеравање и оцјењивање ученика у настави" можете да преузмете овдје.
Документ "Збирка модела задатака" можете да преузмете овдје.
 
Остали материјали
 
Стручни и научни радови

Документ "Ставови наставника разреднe наставе према интерактивној настави" можете да преузмете овдје.

Документ "Mодел провјерe остварености исхода учења у наставном подручју познавања природе примјеном низа задатака објективног типа" можете да преузмете овдје.
Документ "Ставови наставника-учитеља, васпитача и родитеља о инклузивном образовању" можете да преузмете овдје.
Документ "Ставови учитеља и наставника према дидактичко-методичком приступу у инклузивном наставном процесу" можете да преузмете овдје.
Документ "Улога и компетенције наставника у инклузивном наставном процесу" можете да преузмете овдје.
Документ "Интерактивна настава и квалитет рада ученика" можете да преузмете овдје.
Документ "Упоредна анализа процедуре уписа дјеце у први разред основне школе у Републици Српској (шк. 2015/16. и 2016/17. година)" можете да преузмете овдје.
 
Огледни часови
Документ "Српски језик - Снежана Пјевчевић" можете да преузмете овдје.
Документ "Природа и друштво - Љепосава Фундић" можете да преузмете овдје.
Документ "Познавање природе Наташа Радоњић Миљановић" можете да преузмете овдје.
Документ "Српски језик - Ивана Бојанић" можете да преузмете овдје.
Документ "Српски језик - Ивана Драговић" можете да преузмете овдје.
Документ "Математика - Бојан Џилит" можете да преузмете овдје.
 
Аналитичко-истраживачки рад
Документ "Анализа Извјештаја о извршеном упису дјеце у први разред основне школе за школску 2013/14. годину на подручју ПК Фоча" можете да преузмете овдје.
Документ "Анализа Извјештаја о извршеном упису дјеце у први разред основне школе за школску 2014/15. годину на подручју ПК Фоча" можете да преузмете овдје.
Документ "Анализа Извјештаја о извршеном упису дјеце у први разред основне школе за школску 2015/16. годину" можете да преузмете овдје.
Документ "Анализа стања разредне наставе и рада у продуженом боравку на подручју ПК Фоча" можете да преузмете овдје.
 
Семинари и обуке
Документ "Семинар за водитеље у продуженом боравку" можете да преузмете овдје.

Е-Настава

Детаљније

Култура памћења

Детаљније

Корисни линкови

Корисни линкови

Детаљније