+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Школски календар

Школски календар

Детаљније

Списак уџбеника

Списак уџбеника

Детаљније

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Детаљније

Одлука број: 07/2.01/01-614-461-4/16

Број: 07/2.01/01-614-461-4/16
Датум: 17. октобар 2016. године

На основу члана 86. став 3. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске", број 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), члана 70. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број 39/14) и члана 18. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком педагошком заводу ("Службени гласник Републике Српске", број 73/12, 32/14 и 109/15), д о н о с и м

О Д Л У К У

I

У поступку директног споразума, на основу понуде број: 07/2.01/01-614-461-2/16 од 05.10.2016. године, за набавку рачунара и писменог приједлога цијене изабрана је понуда понуђача "Biscommerce" д.о.о. Бања Лука као најповољнија понуда са најнижом цијеном за набавку рачунара.

II

Укупна цијена наведена у понуди из Образца за цијену понуде од 05.10.2016. године за два рачунара и HDD 1 TB USB је 2.591,55 КМ са ПДВ-ом.

III

Одлуку доставити рачуноводству и понуђачу.

Директор
Др Предраг Дамјановић

Овјерену и потписану одлуку можете да преузмете овдје.


Е-Настава

Детаљније

Култура памћења

Детаљније

Корисни линкови

Корисни линкови

Детаљније