+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Школски календар

Школски календар

Детаљније

Списак уџбеника

Списак уџбеника

Детаљније

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Детаљније

Групни савјетодавни и инструктивни педагошки рад 2017. година

Републички педагошки завод је у другој половини августа 2017. године реализовао групни савјетодавно инструктивни педагошки рад са 7 971 васпитно образовним радником (прецизну дистрибуцију присутних можете видјети овдје), распоређеним у 269 мањих група. Савјетовање је реализовало 27 просвјетних савјетника, укључујући и директора Завода.

Из плана групног савјетодавно инструктивног рада је могуће уочити динамику реализације, а просвјетни савјетници су сачинили појединачне извјештаје и анализе који укључују детаљније информације о појединим савјетовањима, закључке и препоруке у складу са темом и најчешће постављаним питањима.

Стручне теме реализоване на савјетовању:

 • Васпитно-образовни рад са хиперактивном дјецом
 • ADHD као изазов у васпитно-образовном раду
 • Рад са надареном дјецом
 • Изазови у организацији рада у првом разреду основне школе
 • Развојне карактеристике шестогодишњака и рад у првом разреду основне школе
 • Праћење, вредновање и оцјењивање ученика у настави ликовне културе, музичке културе и физичког васпитања
 • Припремање наставника за васпитно - образовни рад
 • Kако мотивисати ученика да учи у школском физичком васпитању
 • Праћење рада и оцјењивање ученика
 • Циљеви и исходи часа у настави енглеског језика
 • Развијање вјештине писања есеја
 • Планирање, програмирање и припремање рада у специјалном/инклузивном одјељењу
 • Циљеви и исходи учења у настави хемије
 • Оцјењивање у настави хемије
 • Стање у настави њемачког језика
 • Оцјењивање ученика
 • Демонстрациони огледи (примјер)
 • Исходи учења и припремање наставника за рад у настави рачунарства и информатике
 • Вредновање рада школе
 • Стрес код наставника

Анализе презентоване на савјетовању:

 • Анализа екстерне провјере постигнућа ученика 5. разреда из српског језика и математике
 • Екстерно вредновање постигнућа ученика из математике, на крају основног васпитања и образовања (9. разред) - анализа
 • Екстерно вредновање постигнућа ученика из српског језика, на крају основног васпитања и образовања (9. разред) у школској 2016/17. години
 • Анализа екстерне провјере постигнућа ученика 1. разреда средњих стручних школа (трогодишња занимања) из историје
 • Екстерна провјера постигнућа ученика из српског језика у средњим школама
 • Анализа резултата екстерне провјере постигнућа ученика 1. разреда гимназијe општег смјера из рачунарства и информатике
 • Резултати екстерне провјере постигнућа ученика 3. разреда гимназије општег смјера из физике
 • Анализа стања наставе у Републици Српској (разредна настава)
 • Анализа стања васпитно-образовног рада у 1. разреду на територији сарајевско-романијске и херцеговачке регије
 • Анализа стања васпитно-образовног рада у настави од 2. до 5. разреда на територији сарајевско-романијске и херцеговачке регије
 • Савјетодавно-инструктивни и надзорни рад у настави математике у школској 2016/17. години- анализа
 • Такмичења ученика из математике – анализа
 • Eвалуација новог наставног програма и нових уџбеника Православне вјеронауке - Aнализа података (из анкетног листа за вјероучитеље) о новом наставном програму, новим уџбеницима и радним свескама из Православне вјеронауке
 • Образовање дјеце са сметњама у развоју у Републици Српској –тренутно стање
 • Анализа уџбеника у настави њемачког језика
 • Aнализа стања наставе инфорамтике у основним и средњим школама у Републици Српској
 • Припремања за реализацију наставе информатике у основним и средњим школама у Републици Српској

Анализе и извјештаји:

Материјали – стручне теме и презентације:


Е-Настава

Детаљније

Култура памћења

Детаљније

Корисни линкови

Корисни линкови

Детаљније