Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Школски час 2020


Материјали за 31.3.2020. године

РазредПредметФајл
6.Историја (0d/00215_2020-04-12_Istorija_6_razred_31_03_2020..pptx)
6.Математика (07/00302_2020-04-12_Matematika_6_razred_31_03_2020.pptx)
5.Познавање друштва (0d/00699_2020-04-30_Poznavanje_drustva_5_razred_31_03_2020.ppt)
5.Математика (0a/00698_2020-04-30_Matematika_5_razred_31_03_2020.ppt)
5.Српски језик (04/00697_2020-04-30_Srpski_jezik_5_razred_31_03_2020.ppt)
4.Природа и друштво (01/00103_2020-04-12_Priroda_i_drustvo_4_razred_31_3_2020.pptx)
4.Математика (04/00102_2020-04-12_Matematika_4_razred_31_3_2020.pptx)
4.Српски језик (08/00100_2020-04-12_Srpski_jezik_4_razred_31_3_2020.pptx)
3.Српски језик (07/00388_2020-04-12_Integrisana_nastava_Srpski_jezik_Priroda_i_društvo_Matematika_3_razred_31_3_2020..pptx)
2.Природа и друштво (07/00830_2020-05-04_Priroda_i_drustvo_2_razred_31_3_2020..ppt)
2.Математика (03/00829_2020-05-04_Matematika_2_razred_31_3_2020..pptx)
2.Српски језик (03/00828_2020-05-04_Srpski_jezik_2_razred_31_3_2020..pptx)
1.Моја околина (0d/01000_2020-05-13_Moja_okolina_1_razred_31_3_2020.pptx)

Материјали за 30.3.2020. године

РазредПредметФајл
5.Енглески језик (09/00172_2020-04-12_Engleski_jezik_5_razred_30_3_2020.pptx)
5.Енглески језик (0f/00173_2020-04-12_Engleski_jezik_5_razred_30_3_2020_1.pptx)
6.Српски језик (04/00323_2020-04-12_Srpski_jezik_6_razred_30_3_2020.ppt)
5.Музичка култура (0d/00696_2020-04-30_Muzicka_kultura_5_razred_30_03_2020.ppt)
5.Математика (07/00695_2020-04-30_Matematika_5_razred_30_03_2020.ppt)
5.Српски језик (03/00694_2020-04-30_Srpski_jezik_5_razred_30_03_2020.ppt)
4.Енглески језик (06/00170_2020-04-12_Engleski_jezik_4_razred_30_3_2020.doc)
4.Енглески језик (0e/00171_2020-04-12_Engleski_jezik_4_razred_30_3_2020.jpg)
4.Музичка култура (0b/00106_2020-04-12_Muzicka_kultura_4_razred_30_3_2020.pptx)
4.Математика (0a/00105_2020-04-12_Matematika_4_razred_30_3_2020.pptx)
4.Српски језик (0b/00104_2020-04-12_Srpski_jezik_4_razred_30_3_2020.pptx)
3.Енглески језик (05/00136_2020-04-12_Engleski_jezik_3_razred_30_3_2020.doc)
3.Енглески језик (06/00137_2020-04-12_Engleski_jezik_3_razred_30_3_2020._-_Slika.jpg)
3.Енглески језик (0b/00168_2020-04-12_Engleski_jezik_3_razred_30_3_2020.doc)
3.Српски језик (09/00387_2020-04-12_Integrisana_nastava_Srpski_jezik_Matematika_Muzička_kultura_3_razred_30_3_2020..pptx)
2.Музичка култура (0b/00827_2020-05-04_Muzička_kultura_2_razred__30_3_2020..ppt)
2.Математика (0a/00826_2020-05-04_Matematika_2_razred_30_3_2020..pptx)
2.Српски језик (04/00825_2020-05-04_Srpski_jezik_2_razred_30_3_2020..pptx)

Материјали за 27.3.2020. године

РазредПредметФајл
6.Географија (06/00221_2020-04-12_Geografij_6_razred_27_03_2020.odp)
6.Биологија (03/00190_2020-04-12_Biologija_6_razred_27_03_2020.ppt)
7.Православна вјеронаука (01/00414_2020-04-13_Pravoslavna_vjeronauka_7_27_3_2020..pptx)
6.Православна вјеронаука (07/00413_2020-04-13_Pravoslavna_vjeronauka_6_27_3_2020..pptx)
5.Познавање друштва (08/00693_2020-04-30_Poznavanje_drustva_5_razred_27_03_2020.ppt)
5.Математика (0e/00692_2020-04-30_Matematika_5_razred_27_03_2020.ppt)
5.Српски језик (0e/00691_2020-04-30_Srpski_jezik_5_razred_27_03_2020.ppt)
4.Математика (0f/00108_2020-04-12_Matematika_4_razred_27_2_2020.pptx)
4.Српски језик (02/00107_2020-04-12_Srpski_jezik_4_razred_27_3_2020.pptx)
3.Српски језик (0d/00386_2020-04-12_Integrisana_nastava_Srpski_jezik_Matematika_3_razred_27_3_2020..ppt)
2.Математика (05/00822_2020-05-04_Matematika_2_razred_27_3_2020..pptx)
2.Српски језик (01/00821_2020-05-04_Srpski_jezik_2_razred_27_3_2020..pptx)
1.Говор, изражавање, стварање (09/00998_2020-05-13_Govor_izrazavanje_stvarane_1_razred_27_3_2020..pptx)
1.Моја околина (01/00996_2020-05-13_Moja_okolina_1_razred_27_3.2020..pptx)

Материјали за 26.3.2020. године

РазредПредметФајл
6.Основи информатике (0b/00246_2020-04-12_Osnovi_informatike_6_razred_26_3_2020.pptx)
6.Математика (07/00300_2020-04-12_Matematika_6_razred_26_03_2020.pptx)
5.Познавање друштва (04/00689_2020-04-30_Poznavanje_drustva_5_razred_26_03_2020.ppt)
5.Математика (01/00688_2020-04-30_Matematika_5_razred_26_03_2020.ppt)
5.Српски језик (01/00687_2020-04-30_Srpski_jezik_5_razred_26_03_2020.ppt)
4.Природа и друштво (06/00112_2020-04-12_Priroda_i_drustvo_4_razred_26_3_2020.pptx)
4.Математика (0e/00111_2020-04-12_Matematika_4_razred_26_3_2020.pptx)
4.Српски језик (09/00110_2020-04-12_Srpski_jezik_4_razred_26_3_2020.pptx)
3.Српски језик (06/00384_2020-04-12_Integrisana_nastava_Priroda_i_društvo_Srpski_jezik_Matematika_3_razred_26_3_2020..ppt)
2.Природа и друштво (06/00820_2020-05-04_Priroda_i_drustvo_2_razred_26_3_2020..ppt)
2.Математика (0e/00817_2020-05-04_Matematika_2_razred_26_3_2020..pptx)
2.Српски језик (03/00815_2020-05-04_Srpski_jezik_2_razred_26_3_2020..pptx)
1.Моја околина (0b/00994_2020-05-13_Moja_okolina_1_razred_26_3_2020.pptx)

Материјали за 25.3.2020. године

РазредПредметФајл
6.Њемачки језик (0d/00281_2020-04-12_Njemacjki_jezik_6_razred_25_3_2020.pptx)
6.Српски језик (0f/00321_2020-04-12_Srpski_jezik_6_razred_25_3_2020.ppt)
5.Православна вјеронаука (08/00412_2020-04-13_Pravoslavna_vjeronauka_5_25_3_2020..pptx)
5.Познавање друштва (05/00685_2020-04-30_Poznavanje_drustva_5_razred_25_03_2020.ppt)
5.Математика (0a/00683_2020-04-30_Matematika_5_razred_25_03_2020.ppt)
5.Српски језик (0f/00681_2020-04-30_Srpski_jezik_5_razred_25_03_2020.ppt)
4.Православна вјеронаука (0a/00411_2020-04-13_Pravoslavna_vjeronauka_4_25_3_2020..pptx)
4.Математика (0b/00114_2020-04-12_Matematika_4_razred_25_3_2020.pptx)
4.Српски језик (0b/00113_2020-04-12_Srpski_jezik_4_razred_25_3_2020.pptx)
3.Православна вјеронаука (08/00410_2020-04-13_Pravoslavna_vjeronauka_3_25_3_2020..pptx)
3.Математика (0b/00383_2020-04-12_Matematika_3_razred_25_3_20202..pptx)
3.Српски језик (09/00382_2020-04-12_Srpski_jezik_3_razred_25_3_2020..pptx)
2.Православна вјеронаука (0b/00408_2020-04-13_Pravoslavna_vjeronauka_2_25_3_2020..pptx)
2.Математика (0f/00814_2020-05-04_Matematika_2_razred_25_3_2020..ppt)
2.Српски језик (07/00813_2020-05-04_Srpski_jezik_2_razred_25_3_2020..pptx)
1.Моја околина (07/00992_2020-05-13_Moja_okolina_1_razred_25_3_2020.pptx)

Материјали за 24.3.2020. године

РазредПредметФајл
6.Историја (02/00209_2020-04-12_Istorija_6_razred_24_03_2020.pptx)
6.Математика (0e/00299_2020-04-12_Matematika_6_razred_24_03_2020.pptx)
5.Познавање друштва (0e/00677_2020-04-30_Poznavanje_drustva_5_razred_24_03_2020.ppt)
5.Математика (07/00675_2020-04-30_Matematika_5_razred_24_03_2020.ppt)
5.Српски језик (06/00674_2020-04-30_Matematika_5_razred_24_03_2020.ppt)
4.Природа и друштво (02/00593_2020-04-24_Priroda_i_drustvo_4_razred_24_3_2020.pptx)
4.Математика (0d/00116_2020-04-12_Matematika_4_razred_24_3_2020.pptx)
4.Српски језик (09/00115_2020-04-12_Srpski_jezik_4_razred_24_3_2020.pptx)
3.Природа и друштво (06/00381_2020-04-12_Priroda_i_drustvo_3_razred_24_03_2020..pptx)
3.Математика (01/00380_2020-04-12_Matematika_3_razred_24_03_2020..pptx)
3.Српски језик (06/00379_2020-04-12_Srpski_jezik_3_razred_24_03_2020..pptx)
2.Природа и друштво (07/00812_2020-05-04_Priroda_i_drustvo_2_razred_24_3_2020..ppt)
2.Математика (05/00811_2020-05-04_Matematika_2_razred_24_3_2020..pptx)
2.Српски језик (0b/00810_2020-05-04_Srpski_jezik_2_razred_24_3_2020..pptx)
1.Говор, изражавање, стварање (0d/00991_2020-05-13_Govor_izrazavanje_stvarane_1_razred_24_3_2020..pptx)
1.Моја околина (0d/00989_2020-05-13_Moja_okolina_1_razred_24_3_2020.pptx)

Материјали за 23.3.2020. године

РазредПредметФајл
5.Енглески језик (0b/00160_2020-04-12_Engleski_jezik_5_razred_23_3_2020.pptx)
6.Енглески језик (01/00162_2020-04-12_Engleski_jezik_6_razred_23_3_2020.pptx)
6.Српски језик (05/00320_2020-04-12_Srpski_jezik_6_razred_23_3_2020.ppt)
5.Математика (0e/00610_2020-04-24_Matematika_5_razred_23_03_2020.ppt)
5.Српски језик (09/00608_2020-04-24_Srpski_jezik_5_razred_23_03_2020.ppt)
4.Енглески језик (03/00611_2020-04-24_Engleski_jezik_4_razred_23_3_2020.rar)
4.Енглески језик (0a/00159_2020-04-12_Engleski_jezik_4_razred_23_3_2020.rar)
4.Енглески језик (02/00161_2020-04-12_Engleski_jezik_4_razred_17_3_2020.docx)
4.Математика (0d/00118_2020-04-12_Matematika_4_razred_23_3_2020.pptx)
4.Српски језик (02/00117_2020-04-12_Srpski_jezik_4_razred_23_3_2020.pptx)
3.Енглески језик (0a/00135_2020-04-12_Engleski_jezik_3_razred_23_3_2020.pptx)
3.Математика (04/00377_2020-04-12_Matematika_3_razred_23_03_2020..ppt)
3.Српски језик (0f/00376_2020-04-12_Srpski_jezik_3_razred_23_03_2020..pptx)
2.Математика (03/00806_2020-05-04_Matematika_2_razred_23_3_2020..pptx)
2.Српски језик (02/00804_2020-05-04_Srpski_jezik_2_razred_23_3_2020..pptx)
1.Говор, изражавање, стварање (04/00988_2020-05-13_Govor_izrazavanje_stvarane_1_razred_23_3_2020..pptx)
1.Говор, изражавање, стварање (08/00993_2020-05-13_Govor_izrazavanje_stvarane_1_razred_dodatak__23_3_2020..pptx)
1.Моја околина (04/00987_2020-05-13_Moja_okolina_1_razred_23_3_2020.pptx)

Материјали за 20.3.2020. године

РазредПредметФајл
6.Техничко образовање (04/00254_2020-04-12_Tehnicko_obrazovanje_6_razred_20_3_2020.ppt)
6.Математика (05/00294_2020-04-12_Matematika_6_razred_20_03_2020.pptx)
5.Познавање друштва (0b/00607_2020-04-24_Poznavanje_drustva_5_razred_20_03_2020.ppt)
5.Математика (0b/00606_2020-04-24_Matematika_5_razred_20_03_2020.ppt)
5.Српски језик (0d/00605_2020-04-24_Srpski_jezik_5_razred_20_03_2020.ppt)
4.Природа и друштво (0f/00121_2020-04-12_Priroda_i_drustvo_4_razred_20_3_2020.pptx)
4.Математика (0d/00120_2020-04-12_Matematika_4_razred_20_3_2020.pptx)
4.Српски језик (0e/00119_2020-04-12_Srpski_jezik_4_razred_20_3_2020.pptx)
3.Српски језик (04/00374_2020-04-12_Srpski_jezik_Matematika_3_razred_20_03_2020..ppt)
2.Математика (0b/00803_2020-05-04_Matematika_2_razred_20_3_2020..pptx)
1.Моја околина (02/00986_2020-05-13_Moja_okolina_1_razred_20_3_2020.pptx)

Материјали за 19.3.2020. године

РазредПредметФајл
6.Биологија (08/00186_2020-04-12_Biologija_6_razred_19_03_2020.ppt)
6.Српски језик (01/00322_2020-04-12_Srpski_jezik_6_razred_19_3_2020.pptx)
6.Српски језик (08/00603_2020-04-24_Srpski_jezik_6_razred_19_3_2020.pptx)
5.Познавање друштва (0f/00599_2020-04-24_Poznavanje_drustva_5_razred_19_03_2020.ppt)
5.Математика (0f/00598_2020-04-24_Matematika_5_razred_19_03_2020.ppsx)
5.Српски језик (06/00597_2020-04-24_Srpski_jezik_5_razred_19_03_2020.ppt)
4.Математика (01/00123_2020-04-12_Matematika_4_razred_19_3_2020.pptx)
4.Српски језик (0b/00122_2020-04-12_Srpski_jezik_4_razred_19_3_2020.pptx)
3.Природа и друштво (0e/00372_2020-04-12_Priroda_i_drustvo_3_razred_19_3_2020..pptx)
3.Математика (0b/00371_2020-04-12_Matematika_3_razred_19_3_2020..pptx)
3.Српски језик (05/00370_2020-04-12_Srpski_jezik_3_razred_19_3_2020..pptx)
2.Природа и друштво (0b/00801_2020-05-04_Priroda_i_drustvo_2_razred_19_3_2020..ppt)
2.Математика (08/00800_2020-05-04_Matematika_2_razred_19_3_2020..docx)
2.Српски језик (0f/00799_2020-05-04_Srpski_jezik_2_razred_19_3_2020..pptx)

Материјали за 18.3.2020. године

РазредПредметФајл
5.Познавање друштва (0a/00596_2020-04-24_Poznavanje_drustva_5_razred_18_03_2020.ppt)
5.Математика (09/00595_2020-04-24_Matematika_5_razred_18_03_2020.ppt)
4.Природа и друштво (0b/00127_2020-04-12_Priroda_i_drustvo_4_razred_18_3_2020.pptx)
4.Математика (0a/00126_2020-04-12_Matematika_4_razred_18_3_2020.pptx)
4.Српски језик (0f/00124_2020-04-12_Srpski_jezik_4_razred_18_3_2020.pptx)
3.Енглески језик (01/00134_2020-04-12_Engleski_jezik_3_razred_18_3_2020.docx)
3.Енглески језик (0e/00146_2020-04-12_Engleski_jezik_3_razred_18_3_2020.docx)
3.Српски језик (0a/00368_2020-04-12_Srpski_jezik_Matematika_3_razred_18_03_2020..pptx)
2.Природа и друштво (06/00798_2020-05-04_Priroda_i_drustvo_2_razred_18_3_2020..pptx)
2.Математика (02/00797_2020-05-04_Matematika_2_razred_18_3_2020..pptx)
2.Српски језик (0b/00796_2020-05-04_Srpski_jezik_2_razred_18_3__2020..pptx)

Материјали за 17.3.2020. године

РазредПредметФајл
5.Енглески језик (07/00148_2020-04-12_Engleski_jezik_5_razred_17_3_2020.docx)
5.Математика (0b/00592_2020-04-24_Matematika_5_razred_17_3_2020.ppt)
5.Српски језик (0e/00590_2020-04-24_Srpski_jezik_5_razred_17_03_2020.ppt)
4.Математика (05/00130_2020-04-12_Matematika_4_razred_17_3_2020.pptx)
4.Српски језик (03/00128_2020-04-12_Srpski_jezik_4_razred_17_3_2020.pptx)
3.Српски језик (02/00367_2020-04-12_Priroda_i_drustvo_Srpski_jezik_Matematika_3_razred_17_03_2020..ppt)
2.Природа и друштво (09/00795_2020-05-04_Priroda_i_drustvo_2_razred_17_3_2020..ppt)
2.Математика (0e/00793_2020-05-04_Matematika_2_razred_17_3_2020..PPTX)
2.Српски језик (05/00792_2020-05-04_Srpski_jezik_2_razred_17_3_2020..pptx)

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica