Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Школски час 2020


Материјали за 31.3.2020. године

РазредПредметФајл
8.Српски језик (0d/00348_2020-04-12_Srpski_jezik_8_razred_31_3_2020.ppt)
9.Хемија (07/00200_2020-04-12_Hemija_9_razred_31_03_2020.pptx)
9.Историја (0a/00220_2020-04-12_Istorija_9_razred_31_03_2020..pptx)
9.Математика (09/00317_2020-04-12_Matematika_9_razred_31_03_2020.pptx)
7.Историја (08/00216_2020-04-12_Istorija_7_razred_31_03_2020..pptx)
8.Хемија (06/00199_2020-04-12_Hemija_8_razred_31_03_2020.pptx)
8.Историја (06/00218_2020-04-12_Istorija_8_razred_31_03_2020..pptx)
7.Српски језик (03/00337_2020-04-12_Srpski_jezik_7_razred__31_3_2020.pptx)

Материјали за 30.3.2020. године

РазредПредметФајл
8.Математика (07/00312_2020-04-12_Matematika_8_razred_30_03_2020.pptx)
8.Енглески језик (07/00176_2020-04-12_Engleski_jezik_8_razred_30_3_2020.pptx)
9.Физика (02/00404_2020-04-12_Fizika_9_razred_30_3_2020.pptx)
9.Енглески језик (0b/00177_2020-04-12_Engleski_jezik_9_razred_30_3_2020.pptx)
9.Српски језик (02/00361_2020-04-12_Srpski_jezik_9_razred_30_3_2020.pptx)
8.Физика (03/00403_2020-04-12_Fizika_8_razred_30_3_2020.pptx)
7.Енглески језик (0f/00175_2020-04-12_Engleski_jezik_7_razred_30_3_2020.pptx)
7.Математика (07/00306_2020-04-12_Matematika_7_razred_30_03_2020..pdf)

Материјали за 27.3.2020. године

РазредПредметФајл
8.Православна вјеронаука (0f/00415_2020-04-13_Pravoslavna_vjeronauka_8_27_3_2020..pptx)
9.Техничко образовање (0d/00261_2020-04-12_Tehnicko_obrazovanje_9_razred_27_3_2020.ppt)
9.Географија (08/00225_2020-04-12_Geografija_9_razred_27_03_2020.pptx)
9.Биологија (0d/00194_2020-04-12_Biologija_9_razred_27_03_2020.pptx)
9.Православна вјеронаука (0e/00416_2020-04-13_Pravoslavna_vjeronauka_9_27_3_2020..pptx)
7.Техничко образовање (07/00259_2020-04-12_Tehnicko_obrazovanje_7_razred_27_3_2020.ppt)
7.Географија (03/00222_2020-04-12_Geografija_7_razred_27_03_2020.pptx)
7.Биологија (0b/00192_2020-04-12_Biologija_7_razred_27_03_2020.rar)
8.Техничко образовање (09/00260_2020-04-12_Tehnicko_obrazovanje_8_razred_27_3_2020.pptx)
8.Географија (0a/00224_2020-04-12_Geografija_8_razred_27_03_2020.pptx)
8.Биологија (0b/00193_2020-04-12_Biologija_8_razred_27_03_2020.pptx)

Материјали за 26.3.2020. године

РазредПредметФајл
8.Српски језик (01/00346_2020-04-12_Srpski_jezik_8_razred_26_3_2020.pptx)
9.Основи информатике (0b/00249_2020-04-12_Osnovi_informatike_9_razred_26_3_2020.pptx)
9.Математика (0d/00316_2020-04-12_Matematika_9_razred_26_03_2020.pptx)
7.Основи информатике (0e/00247_2020-04-12_Osnovi_informatike_7_razred_26_3_2020.ppt)
8.Основи информатике (09/00248_2020-04-12_Osnovi_informatike_8_razred_26_3_2020.pptx)
7.Српски језик (03/00336_2020-04-12_Srpski_jezik_7_razred__26_3_2020.pptx)

Материјали за 25.3.2020. године

РазредПредметФајл
8.Математика (05/00310_2020-04-12_Matematika_8_razred_25_03_2020..pptx)
8.Математика (02/00399_2020-04-12_Lavirint_8._razred_25_03_2020.docx)
9.Њемачки језик (0d/00283_2020-04-12_Njemacki__jezik_9_razred_25_3_2020.pptx)
9.Српски језик (07/00360_2020-04-12_Srpski_jezik_9_razred_25_3_2020.ppt)
7.Њемачки језик (0b/00282_2020-04-12_Njemacki_jezik_7_razred_25_3_2020.pptx)
7.Математика (0b/00305_2020-04-12_Matematika_7_razred_25_03_2020..pdf)

Материјали за 24.3.2020. године

РазредПредметФајл
8.Српски језик (08/00345_2020-04-12_Srpski_jezik_8_razred_24_3_2020.pptx)
9.Историја (02/00214_2020-04-12_Istorija_9_razred__24_03_2020.pptx)
9.Математика (0b/00315_2020-04-12_Matematika_9_razred_24_03_2020.pptx)
7.Историја (09/00210_2020-04-12_Istorija_7_razred_24_03_2020.pptx)
8.Хемија (0a/00197_2020-04-12_Hemija_8_razred_24_03_2020.pptx)
8.Историја (05/00213_2020-04-12_Istorija_8_razred_24_03_2020.pptx)

Материјали за 23.3.2020. године

РазредПредметФајл
8.Математика (06/00296_2020-04-12_Matematika_8_razred_23_03_2020.pptx)
8.Њемачки језик (01/00284_2020-04-12_Njemacki_jezik_8_razred_23_03_2020.pptx)
8.Енглески језик (0a/00164_2020-04-12_Engleski_jezik_8_razred_23_3_2020.pptx)
9.Физика (0f/00407_2020-04-12_Fizika_9_razred_23_3_2020.pptx)
9.Енглески језик (04/00166_2020-04-12_Engleski_jezik_9_razred_23_3_2020.pptx)
9.Српски језик (0f/00358_2020-04-12_Srpski_jezik_9_razred_23_3_2020.ppt)
7.Физика (06/00405_2020-04-12_Fizika_7_razred_23_3_2020.pptx)
8.Физика (09/00406_2020-04-12_Fizika_8_razred_23_3_2020.pptx)
7.Енглески језик (08/00163_2020-04-12_Engleski_jezik_7_razred_23_3_2020.pptx)
7.Математика (08/00295_2020-04-12_Matematika_7_razred__23_03_2020..pdf)
7.Српски језик (0f/00334_2020-04-12_Srpski_jezik_7_razred__24_3_2020.ppt)

Материјали за 20.3.2020. године

РазредПредметФајл
8.Српски језик (03/00343_2020-04-12_Srpski_jezik_8_razred_20_3_2020.pptx)
9.Хемија (03/00198_2020-04-12_Hemija_9_razred_20_03_2020.pptx)
9.Биологија (03/00188_2020-04-12_Biologija_9_razred_20_03_2020.pptx)
9.Математика (07/00297_2020-04-12_Matematika_9_razred_20_03_2020.pptx)
7.Биологија (01/00187_2020-04-12_Biologija_7_razred_20_03_2020.ppt)
7.Српски језик (05/00333_2020-04-12_Srpski_jezik_7_razred__20_3_2020.pptx)

Материјали за 19.3.2020. године

РазредПредметФајл
8.Математика (0e/00309_2020-04-12_Matematika_8_razred_19_03_2020.pptx)
9.Основи информатике (07/00253_2020-04-12_Osnovi_informatike_9_razred_19_3_2020.pptx)
9.Техничко образовање (07/00257_2020-04-12_Tehnicko_obrazovanje_9_razred_19_3_2020.pptx)
9.Српски језик (01/00357_2020-04-12_Srpski_jezik_9_razred_19_3_2020.pptx)
7.Основи информатике (0d/00251_2020-04-12_Osnovi_informatike_7_razred_19_3_2020.pptx)
7.Техничко образовање (0a/00255_2020-04-12_Tehnicko_obrazovanje_7_razred_19_3_2020.pptx)
8.Основи информатике (03/00252_2020-04-12_Osnovi_informatike_8_razred_19_3_2020.pptx)
8.Техничко образовање (06/00256_2020-04-12_Tehnicko_obrazovanje_8_razred_19_3_2020.pptx)
8.Биологија (09/00189_2020-04-12_Biologija_8_razred_19_03_2020.pptx)
7.Њемачки језик (0a/00280_2020-04-12_Njemacki_jezik_7_razred_19_3_2020.pptx)
7.Математика (07/00304_2020-04-12_Matematika_7_razred_19_03_2020..pdf)
7.Српски језик (0a/00332_2020-04-12_Srpski_jezik_7_razred__19_3_2020.pptx)

Материјали за 18.3.2020. године

РазредПредметФајл
8.Њемачки језик (06/00277_2020-04-12_Njemacki_jezik_8_razred_18_3_2020.pptx)
8.Српски језик (0f/00341_2020-04-12_Srpski_jezik_8_razred_18_3_2020.pptx)
9.Њемачки језик (01/00279_2020-04-12_Njemacki_jezik_9_rayred_18_3_2020.pptx)
9.Математика (04/00314_2020-04-12_Matematika_9_razred_18_03_2020.pptx)
9.Српски језик (02/00356_2020-04-12_Srpski_jezik_9_razred_18_3_2020.ppt)
7.Географија (06/00239_2020-04-12_Geografija_7_razred_18_03_2020.pptx)
8.Географија (0d/00240_2020-04-12_Geografija_8_razred_18_03_2020.pptx)
7.Српски језик (07/00331_2020-04-12_Srpski_jezik_7_razred__18_3_2020.rar)
6.Њемачки језик (0a/00275_2020-04-12_Njemacki_jezik_6_razred_18_3_2020.ppt)
6.Енглески језик (0f/00149_2020-04-12_Engleski_jezik_6_razred_18_3_2020.pptx)

Материјали за 17.3.2020. године

РазредПредметФајл
8.Енглески језик (0e/00151_2020-04-12_Engleski_jezik_8_razred_17_3_2020.docx)
8.Српски језик (05/00340_2020-04-12_Srpski_jezik_8_razred_17_3_2020.ppt)
9.Историја (08/00208_2020-04-12_Istorija_9_razred_17_03_2020.pptx)
9.Енглески језик (0b/00153_2020-04-12_Engleski_jezik_9_razred_17_3_2020.docx)
9.Српски језик (07/00354_2020-04-12_Srpski_jezik_9_razred_17_3_2020.pptx)
7.Историја (0e/00206_2020-04-12_Istorija_7_razred_17_03_2020.pptx)
6.Географија (03/00238_2020-04-12_Geografija_6_razred_17_03_2020.odp)
6.Историја (0d/00066_2020-04-10_Istorija_6_razred_17_03_2020.pptx)
6.Историја (05/00205_2020-04-12_Istorija_6_razred_17_03_2020.pptx)
8.Историја (0f/00207_2020-04-12_Istorija_8_razred_17_03_2020.pptx)
7.Енглески језик (0a/00152_2020-04-12_Engleski_jezik_7_razred_17_3_2020.pptx)
6.Српски језик (0d/00318_2020-04-12_Srpski_jezik_6_razred_17_3_2020.pptx)

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica