+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Школски календар

Школски календар

Детаљније

Списак уџбеника

Списак уџбеника

Детаљније

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Детаљније

Школски час 2020

Материјали за 31.3.2020. године

РазредПредметФајл
8.Српски језик (0d/00348_2020-04-12_Srpski_jezik_8_razred_31_3_2020.ppt)
9.Хемија (07/00200_2020-04-12_Hemija_9_razred_31_03_2020.pptx)
9.Историја (0a/00220_2020-04-12_Istorija_9_razred_31_03_2020..pptx)
9.Математика (09/00317_2020-04-12_Matematika_9_razred_31_03_2020.pptx)
7.Историја (08/00216_2020-04-12_Istorija_7_razred_31_03_2020..pptx)
8.Хемија (06/00199_2020-04-12_Hemija_8_razred_31_03_2020.pptx)
8.Историја (06/00218_2020-04-12_Istorija_8_razred_31_03_2020..pptx)
7.Српски језик (03/00337_2020-04-12_Srpski_jezik_7_razred__31_3_2020.pptx)

Материјали за 30.3.2020. године

РазредПредметФајл
8.Математика (07/00312_2020-04-12_Matematika_8_razred_30_03_2020.pptx)
8.Енглески језик (07/00176_2020-04-12_Engleski_jezik_8_razred_30_3_2020.pptx)
9.Физика (02/00404_2020-04-12_Fizika_9_razred_30_3_2020.pptx)
9.Енглески језик (0b/00177_2020-04-12_Engleski_jezik_9_razred_30_3_2020.pptx)
9.Српски језик (02/00361_2020-04-12_Srpski_jezik_9_razred_30_3_2020.pptx)
8.Физика (03/00403_2020-04-12_Fizika_8_razred_30_3_2020.pptx)
7.Енглески језик (0f/00175_2020-04-12_Engleski_jezik_7_razred_30_3_2020.pptx)
7.Математика (07/00306_2020-04-12_Matematika_7_razred_30_03_2020..pdf)

Материјали за 27.3.2020. године

РазредПредметФајл
8.Православна вјеронаука (0f/00415_2020-04-13_Pravoslavna_vjeronauka_8_27_3_2020..pptx)
9.Техничко образовање (0d/00261_2020-04-12_Tehnicko_obrazovanje_9_razred_27_3_2020.ppt)
9.Географија (08/00225_2020-04-12_Geografija_9_razred_27_03_2020.pptx)
9.Биологија (0d/00194_2020-04-12_Biologija_9_razred_27_03_2020.pptx)
9.Православна вјеронаука (0e/00416_2020-04-13_Pravoslavna_vjeronauka_9_27_3_2020..pptx)
7.Техничко образовање (07/00259_2020-04-12_Tehnicko_obrazovanje_7_razred_27_3_2020.ppt)
7.Географија (03/00222_2020-04-12_Geografija_7_razred_27_03_2020.pptx)
7.Биологија (0b/00192_2020-04-12_Biologija_7_razred_27_03_2020.rar)
8.Техничко образовање (09/00260_2020-04-12_Tehnicko_obrazovanje_8_razred_27_3_2020.pptx)
8.Географија (0a/00224_2020-04-12_Geografija_8_razred_27_03_2020.pptx)
8.Биологија (0b/00193_2020-04-12_Biologija_8_razred_27_03_2020.pptx)

Материјали за 26.3.2020. године

РазредПредметФајл
8.Српски језик (01/00346_2020-04-12_Srpski_jezik_8_razred_26_3_2020.pptx)
9.Основи информатике (0b/00249_2020-04-12_Osnovi_informatike_9_razred_26_3_2020.pptx)
9.Математика (0d/00316_2020-04-12_Matematika_9_razred_26_03_2020.pptx)
7.Основи информатике (0e/00247_2020-04-12_Osnovi_informatike_7_razred_26_3_2020.ppt)
8.Основи информатике (09/00248_2020-04-12_Osnovi_informatike_8_razred_26_3_2020.pptx)
7.Српски језик (03/00336_2020-04-12_Srpski_jezik_7_razred__26_3_2020.pptx)

Материјали за 25.3.2020. године

РазредПредметФајл
8.Математика (05/00310_2020-04-12_Matematika_8_razred_25_03_2020..pptx)
8.Математика (02/00399_2020-04-12_Lavirint_8._razred_25_03_2020.docx)
9.Њемачки језик (0d/00283_2020-04-12_Njemacki__jezik_9_razred_25_3_2020.pptx)
9.Српски језик (07/00360_2020-04-12_Srpski_jezik_9_razred_25_3_2020.ppt)
7.Њемачки језик (0b/00282_2020-04-12_Njemacki_jezik_7_razred_25_3_2020.pptx)
7.Математика (0b/00305_2020-04-12_Matematika_7_razred_25_03_2020..pdf)

Материјали за 24.3.2020. године

РазредПредметФајл
8.Српски језик (08/00345_2020-04-12_Srpski_jezik_8_razred_24_3_2020.pptx)
9.Историја (02/00214_2020-04-12_Istorija_9_razred__24_03_2020.pptx)
9.Математика (0b/00315_2020-04-12_Matematika_9_razred_24_03_2020.pptx)
7.Историја (09/00210_2020-04-12_Istorija_7_razred_24_03_2020.pptx)
8.Хемија (0a/00197_2020-04-12_Hemija_8_razred_24_03_2020.pptx)
8.Историја (05/00213_2020-04-12_Istorija_8_razred_24_03_2020.pptx)

Материјали за 23.3.2020. године

РазредПредметФајл
8.Математика (06/00296_2020-04-12_Matematika_8_razred_23_03_2020.pptx)
8.Њемачки језик (01/00284_2020-04-12_Njemacki_jezik_8_razred_23_03_2020.pptx)
8.Енглески језик (0a/00164_2020-04-12_Engleski_jezik_8_razred_23_3_2020.pptx)
9.Физика (0f/00407_2020-04-12_Fizika_9_razred_23_3_2020.pptx)
9.Енглески језик (04/00166_2020-04-12_Engleski_jezik_9_razred_23_3_2020.pptx)
9.Српски језик (0f/00358_2020-04-12_Srpski_jezik_9_razred_23_3_2020.ppt)
7.Физика (06/00405_2020-04-12_Fizika_7_razred_23_3_2020.pptx)
8.Физика (09/00406_2020-04-12_Fizika_8_razred_23_3_2020.pptx)
7.Енглески језик (08/00163_2020-04-12_Engleski_jezik_7_razred_23_3_2020.pptx)
7.Математика (08/00295_2020-04-12_Matematika_7_razred__23_03_2020..pdf)
7.Српски језик (0f/00334_2020-04-12_Srpski_jezik_7_razred__24_3_2020.ppt)

Материјали за 20.3.2020. године

РазредПредметФајл
8.Српски језик (03/00343_2020-04-12_Srpski_jezik_8_razred_20_3_2020.pptx)
9.Хемија (03/00198_2020-04-12_Hemija_9_razred_20_03_2020.pptx)
9.Биологија (03/00188_2020-04-12_Biologija_9_razred_20_03_2020.pptx)
9.Математика (07/00297_2020-04-12_Matematika_9_razred_20_03_2020.pptx)
7.Биологија (01/00187_2020-04-12_Biologija_7_razred_20_03_2020.ppt)
7.Српски језик (05/00333_2020-04-12_Srpski_jezik_7_razred__20_3_2020.pptx)

Материјали за 19.3.2020. године

РазредПредметФајл
8.Математика (0e/00309_2020-04-12_Matematika_8_razred_19_03_2020.pptx)
9.Основи информатике (07/00253_2020-04-12_Osnovi_informatike_9_razred_19_3_2020.pptx)
9.Техничко образовање (07/00257_2020-04-12_Tehnicko_obrazovanje_9_razred_19_3_2020.pptx)
9.Српски језик (01/00357_2020-04-12_Srpski_jezik_9_razred_19_3_2020.pptx)
7.Основи информатике (0d/00251_2020-04-12_Osnovi_informatike_7_razred_19_3_2020.pptx)
7.Техничко образовање (0a/00255_2020-04-12_Tehnicko_obrazovanje_7_razred_19_3_2020.pptx)
8.Основи информатике (03/00252_2020-04-12_Osnovi_informatike_8_razred_19_3_2020.pptx)
8.Техничко образовање (06/00256_2020-04-12_Tehnicko_obrazovanje_8_razred_19_3_2020.pptx)
8.Биологија (09/00189_2020-04-12_Biologija_8_razred_19_03_2020.pptx)
7.Њемачки језик (0a/00280_2020-04-12_Njemacki_jezik_7_razred_19_3_2020.pptx)
7.Математика (07/00304_2020-04-12_Matematika_7_razred_19_03_2020..pdf)
7.Српски језик (0a/00332_2020-04-12_Srpski_jezik_7_razred__19_3_2020.pptx)

Материјали за 18.3.2020. године

РазредПредметФајл
8.Њемачки језик (06/00277_2020-04-12_Njemacki_jezik_8_razred_18_3_2020.pptx)
8.Српски језик (0f/00341_2020-04-12_Srpski_jezik_8_razred_18_3_2020.pptx)
9.Њемачки језик (01/00279_2020-04-12_Njemacki_jezik_9_rayred_18_3_2020.pptx)
9.Математика (04/00314_2020-04-12_Matematika_9_razred_18_03_2020.pptx)
9.Српски језик (02/00356_2020-04-12_Srpski_jezik_9_razred_18_3_2020.ppt)
7.Географија (06/00239_2020-04-12_Geografija_7_razred_18_03_2020.pptx)
8.Географија (0d/00240_2020-04-12_Geografija_8_razred_18_03_2020.pptx)
7.Српски језик (07/00331_2020-04-12_Srpski_jezik_7_razred__18_3_2020.rar)
6.Њемачки језик (0a/00275_2020-04-12_Njemacki_jezik_6_razred_18_3_2020.ppt)
6.Енглески језик (0f/00149_2020-04-12_Engleski_jezik_6_razred_18_3_2020.pptx)

Материјали за 17.3.2020. године

РазредПредметФајл
8.Енглески језик (0e/00151_2020-04-12_Engleski_jezik_8_razred_17_3_2020.docx)
8.Српски језик (05/00340_2020-04-12_Srpski_jezik_8_razred_17_3_2020.ppt)
9.Историја (08/00208_2020-04-12_Istorija_9_razred_17_03_2020.pptx)
9.Енглески језик (0b/00153_2020-04-12_Engleski_jezik_9_razred_17_3_2020.docx)
9.Српски језик (07/00354_2020-04-12_Srpski_jezik_9_razred_17_3_2020.pptx)
7.Историја (0e/00206_2020-04-12_Istorija_7_razred_17_03_2020.pptx)
6.Географија (03/00238_2020-04-12_Geografija_6_razred_17_03_2020.odp)
6.Историја (0d/00066_2020-04-10_Istorija_6_razred_17_03_2020.pptx)
6.Историја (05/00205_2020-04-12_Istorija_6_razred_17_03_2020.pptx)
8.Историја (0f/00207_2020-04-12_Istorija_8_razred_17_03_2020.pptx)
7.Енглески језик (0a/00152_2020-04-12_Engleski_jezik_7_razred_17_3_2020.pptx)
6.Српски језик (0d/00318_2020-04-12_Srpski_jezik_6_razred_17_3_2020.pptx)

Е-Настава

Детаљније

Култура памћења

Детаљније

Корисни линкови

Корисни линкови

Детаљније