Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Материјали кориштени у за наставу у мјесецу децембру 2020


Материјал за 29.12.2020. годину

Разред Предмет Фајл
9. Француски језик (03/02713_2021-01-12_Francuski_jezik_9_razred_29_12_2020.mp4)
8. Француски језик (07/02711_2021-01-12_Francuski_jezik_8_razred_29_12_2020.mp4)
8. Њемачки језик (09/02712_2021-01-12_Njemacki_jezika_8_razred__29_12_2020.pptx)
9. Њемачки језик (02/02714_2021-01-12_Njemacki_jezik_9_razred_29_12_2020.pptx)

Материјал за 28.12.2020. годину

Разред Предмет Фајл
8. Енглески језик (01/02694_2021-01-12_Engleski_jezik_8_razred_28_12_2020.pptx)
9. Енглески језик (0d/02695_2021-01-12_Engleski_jezik_9_razred_28_12_2020.pptx.ppsx)
9. Српски језик (01/02696_2021-01-12_Srpski_jezik_9_razred_28_12_2020.pptx)

Материјал за 25.12.2020. годину

РазредПредметФајл
8.Православна вјеронаука (06/02718_2021-01-12_Pravoslavna_vjeronauka_8_razred_25_12_2020..pptx)
9.Основи информатике (04/02729_2021-01-15_Osnovi_informatike_9_razred_25_12_2020.pptx)
9.Техничко образовање (01/02725_2021-01-15_Tehnicko_obrazovanje_9_razred_25_12_2020.pptx)
9.Православна вјеронаука (0f/02719_2021-01-12_Pravoslavna_vjeronauka_9_razred_25_12_2020..pptx)
7.Основи информатике (0b/02727_2021-01-15_Osnovi_informatike_7_razred_25_12_2020.pptx)
7.Техничко образовање (01/02723_2021-01-15_Tehnicko_obrazovanje_7_razred_25_12_2020.pptx)
6.Основи информатике (05/02726_2021-01-15_Osnovi_informatike_6_razred_25_12_2020.pptx)
6.Техничко образовање (08/02722_2021-01-15_Tehnicko_obrazovanje_6_razred_25_12_2020.pptx)
8.Основи информатике (0d/02730_2021-01-15_Osnovi_informatike_8_razred_25_12_2020.pptx)
8.Техничко образовање (0b/02724_2021-01-15_Tehnicko_obrazovanje_8_razred_25_12_2020.pptx)
7.Православна вјеронаука (0d/02717_2021-01-12_Pravoslavna_vjeronauka_7_razred_25_12_2020..pptx)
6.Православна вјеронаука (02/02716_2021-01-12_Pravoslavna_vjeronauka_6_razred_25_12_2020..ppt)

Материјал за 24.12.2020. годину

Разред Предмет Фајл
8. Енглески језик (01/02694_2021-01-12_Engleski_jezik_8_razred_28_12_2020.pptx)
9. Енглески језик (0d/02695_2021-01-12_Engleski_jezik_9_razred_28_12_2020.pptx.ppsx)
9. Српски језик (01/02696_2021-01-12_Srpski_jezik_9_razred_28_12_2020.pptx)

Материјал за 24.12.2020. годину

Разред Предмет Фајл
8. Ликовна култура (03/02553_2020-12-24_Likovna_kultura__8_razred__24_12_2020..pptx)
8. Српски језик (02/02554_2020-12-24_Srpski_jezik_8_razred_24_12_2020.pptx)
9. Географија (01/02556_2020-12-24_Geografija_9_razred_24_12_2020.pptx)
9. Ликовна култура (0e/02557_2020-12-24_Likovna_kultura_9_razred_24_12_2020..pptx)
9. Математика (02/02689_2021-01-12_Matematika_9_razred_24_12_2020.pptx)
8. Географија (07/02555_2020-12-24_Geografija_8_razred_24_12_2020.pptx)

Материјал за 23.12.2020. годину

Разред Предмет Фајл
8. Музичка култура (07/02572_2020-12-24_Muzicka_kultura_8._razred_23_12_2020.rar)
8. Италијански језик (03/02571_2020-12-24_Italijanski_jezik_8_razred_23_12_2020.pptx)
9. Италијански језик (0d/02574_2020-12-24_Italijanski_jezik_9_razred_23_12_2020.pptx)
9. Музичка култура (01/02573_2020-12-24_Muzicka_kultura_9_razred__23_12_2020.rar)

Материјал за 22.12.2020. годину

Разред Предмет Фајл
9. Француски језик (0d/02654_2021-01-12_Francuski_jezik_9_razred_22_12_2020.mp4)
8. Француски језик (05/02652_2021-01-12_Francuski_jezik_8_razred_22_12_2020.mp4)
8. Њемачки језик (06/02651_2021-01-12_Njemacki_jezik_8_razred__22_12_2020.pptx)
8. Српски језик (09/02650_2021-01-12_Srpski_jezik_8_razred_22_12_2020.pptx)
9. Њемачки језик (02/02653_2021-01-12_Njemacki_jezik_9_razred_22_12_2020.pptx)
9. Математика (09/02655_2021-01-12_Matematika_9_razred_22_12_2020.pptx)

Материјал за 21.12.2020. годину

Разред Предмет Фајл
8. Енглески језик (03/02624_2021-01-12_Engleski_jezik_8_razred_21_12_2020.pptx)
9. Енглески језик (02/02626_2021-01-12_Engleski_jezik_9_razred_21_12_2020.pptx)
9. Српски језик (09/02625_2021-01-12_Srpski_jezik_9_razred_21_12_2020.pptx)

Материјал за 18.12.2020. годину

Разред Предмет Фајл
8. Православна вјеронаука (0f/02498_2020-12-18_Pravoslavna_vjeronauka_8_razred_18_12_2020..pptx)
9. Основи информатике (0b/02497_2020-12-18_Osnovi_informatike_9_razred_18_12_2020.pptx)
9. Техничко образовање (01/02495_2020-12-18_Tehnicko_obrazovanje_9_razred_18_12_2020.pptx)
9. Православна вјеронаука (0f/02499_2020-12-18_Pravoslavna_vjeronauka_9_razred_18_12_2020..pptx)
8. Основи информатике (08/02496_2020-12-18_Osnovi_informatike_8_razred_18_12_2020.pptx)
8. Техничко образовање (02/02494_2020-12-18_Tehnicko_obrazovanje_8_razred_18_12_2020.pptx)

Материјал за 17.12.2020. годину

Разред Предмет Фајл
8. Ликовна култура (09/02466_2020-12-17_Likovna_kultura_8_razred_17_12_2020.pptx)
8. Руски језик (06/02465_2020-12-17_Ruski_jezik_8_razred_17_12_2020.rar)
9. Руски језик (0f/02475_2020-12-17_Ruski_jezik_9_razred_17_12_2020.rar)
9. Ликовна култура (05/02473_2020-12-17_Likovna_kultura_9_razred_17_12_2020.pptx)

Материјал за 15.12.2020. годину

Разред Предмет Фајл
9. Француски језик (0b/02403_2020-12-16_Francuski_jezik_9_razred_15_12_2020.mp4)
8. Француски језик (09/02401_2020-12-16_Francuski_jezik_8_razred_15_12_2020.mp4)
8. Њемачки језик (01/02402_2020-12-16_Njemacki_jezik__8__razred__15_12_2020.pptx)
9. Њемачки језик (0f/02404_2020-12-16_Njemacki_jezik_9_razred_15_12_2020..pptx)

Материјал за 14.12.2020. годину

Разред Предмет Фајл
8. Енглески језик (08/02415_2020-12-16_Engleski_jezik_8_razred_14_12_2020.pptx)
9. Енглески језик (0e/02416_2020-12-16_Engleski_jezik_9_razred_14_12_2020.pptx)

Материјал за 10.12.2020. годину

<

Разред Предмет Фајл
8. Ликовна култура (01/02381_2020-12-16_Likovna_kultura_8_razred_10_12_2020.pptx)
8. Руски језик (0a/02378_2020-12-16_Ruski_jezik_8_razred_10_12_2020.pptx)
9. Географија (09/02295_2020-12-10_Geografija_9_razred_10_12_2020.ppt)
9. Руски језик (01/02383_2020-12-16_Ruski_jezik_9_razred_10_12_2020.pptx)
9. Ликовна култура (09/02382_2020-12-16_Likovna_kultura_9_razred_10_12_2020.pptx)
9. Математика (07/02455_2020-12-16_Matematika_9_razred_10_12_2020.pptx)
8. Географија (08/02294_2020-12-10_Geografija_8_razred_10_12_2020.pptx)

 Материјал за 9.12.2020. годину

Разред Предмет Фајл
8. Музичка култура (06/02369_2020-12-16_Muzicka_kultura_8_razred__9_12_2020..pptx)
8. Италијански језик (06/02282_2020-12-10_Italijanski_jezik_8_razred_9_12_2020.pptx)
9. Историја (0a/02372_2020-12-16_Istorija_9_razred_9_12_2020.pptx)
9. Италијански језик (04/02283_2020-12-10_Italijanski_jezik_9_razred_9_12_2020.pptx)
9. Музичка култура (07/02371_2020-12-16_Muzicka_kultura_9_razred_9_12_2020..pptx)
8. Историја (03/02370_2020-12-16_Istorija_8_razred_9_12_2020.pptx)

Материјал за 8.12.2020. годину

Разред Предмет Фајл
9. Француски језик (0e/02280_2020-12-09_Francuski_jezik_9_razred_8_12_2020.mp4)
8. Француски језик (07/02277_2020-12-09_Francuski_jezik_8_razred_8_12_2020.mp4)
8. Њемачки језик (0f/02278_2020-12-09_Njemacki_jezik_8_razred_8_12_2020.ppt.pptx)
9. Њемачки језик (07/02279_2020-12-09_Njemacki_jezik_9_razred_8_12_2020.pptx)

Материјал за 7.12.2020. годину

Разред Предмет Фајл
8. Математика (03/02256_2020-12-08_Matematika_8_razred_7_12_2020.pptx)
8. Енглески језик (02/02270_2020-12-09_Engleski_jezik_8_razred_7_12_2020.pptx)
9. Енглески језик (0d/02271_2020-12-09_Engleski_jezik_9_razred_7_12_2020.pptx)

Материјал за 4.12.2020. годину

Разред Предмет Фајл
9. Основи информатике (0d/02242_2020-12-05_Osnovi_informatike_9_razred_4_12_2020.rar)
9. Техничко образовање (02/02245_2020-12-05_Tehnicko_obrazovanje_9_razred_4_12_2020.pptx)
8. Основи информатике (09/02241_2020-12-05_Osnovi_informatike_8_razred_4_12_2020.pptx)
8. Техничко образовање (05/02243_2020-12-05_Tehnicko_obrazovanje_8_razred_4_12_2020.pptx)

Материјал за 3.12.2020. годину

Разред Предмет Фајл
8. Ликовна култура (01/02212_2020-12-03_Likovna_kultura_8_razred_3_12_2020.pptx)
8. Руски језик (05/02211_2020-12-03_Ruski_jezik_8_razred_3_12_2020.pptx)
8. Српски језик (06/02345_2020-12-16_Srpski_jezik_8_razred_3_12_2020.pptx)
9. Географија (06/02216_2020-12-03_Geografija_9_razred_03_12_2020.ppt)
9. Руски језик (0e/02213_2020-12-03_Ruski_jezik_9_razred_3_12_2020.pptx)
9. Ликовна култура (06/02214_2020-12-03_Likovna_kultura_9_razred_03_12_2020.pptx)
9. Математика (09/02248_2020-12-05_Matematika_9_razred_3_12_2020.pptx)
8. Географија (05/02215_2020-12-03_Geografija_8_razred_03_12_2020.ppt)

 Материјал за 2.12.2020. годину

Разред Предмет Фајл
8. Музичка култура (0b/02186_2020-12-02_Muzicka_kultura_8_razred_2_12_2020.pptx)
8. Математика (0b/02218_2020-12-03_Matematika_8_razred_2_12_2020.pptx)
8. Италијански језик (03/02185_2020-12-02_Italijansk_jezik_8_razred_2_12_2020.mp4)
9. Историја (05/02353_2020-12-16_Istorija_9_razred_2_12_2020.pptx)
9. Италијански језик (0b/02188_2020-12-02_Italijanski_jezik_9_razred_2_12_2020.mp4)
9. Музичка култура (03/02189_2020-12-02_Muzicka_kulturа_9_razred_2_12_2020.pptx)
9. Српски језик (0a/02355_2020-12-16_Srpski_jezik_9_razred_2_12_2020.pptx)
8. Историја (08/02352_2020-12-16_Istorija_8_razred_2_12_2020.pptx)

 Материјал за 1.12.2020. годину

Разред Предмет Фајл
9. Француски језик (08/02151_2020-12-02_Francuski_jezik_9_razred_1_12_2020.mp4)
8. Француски језик (09/02149_2020-12-02_Francuski_jezik_8_razred_1_12_2020.mp4)
8. Њемачки језик (0e/02360_2020-12-16_Njemacki_jezik_8_razred_1_12_2020.ppt)
8. Српски језик (05/02361_2020-12-16_Srpski_jezik_8_razred_1_12_2020.pptx)
9. Њемачки језик (06/02362_2020-12-16_Njemacki_jezik_9_razred_1_12_2020.odp)
9. Математика (01/02153_2020-12-02_Matematika_9_razred_1_12_2020.pptx)

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica