Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Архива обавјештењa

12.11.2013.
Обавјештења

Обавјештење основним и средњим школама Републике Српске

Untitled Document

Број: 07/2.01/01-614-400/13

Датум: 11.11.2013.год.

 

ОСНОВНИМ ШКОЛАМА

СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

МРЕСУРС Републике Српске

 

Предмет: Обавјештење, доставља се

 

Поштовани,

У петак, 08.11.2013.год. био сам на завршној конференцији Мреже савјета ученика Републике Српске која се одржала у Народној скупштини Републике Српске. На завршној конференцији предсједници Савјета ученика средњих школа Републике Српске су постављали питања на која сам одговорао. На основу постављених питања обавјештавам школе о следећем:

 

1. Школе су обавезне у распоред часова уврстити часове одјељенске заједнице и то не мора бити искључиво последњи час већ било који час у току дана. Одјељенске старјешине су обавезне држати часове одјељенске заједнице и на часовима реализовати Програм одјељенске заједнице а не само правдати часове.

2. Ученици морају бити упознати са распоредом одржавања секција, организација, додатне и допунске наставе, а наставници су обавезни редовно реализовати ове видове наставе и ваннаставних активности на основу плана и програма. Обавезно је вођење евиденције о присуству ученика. Школе морају водити рачуна да се у ваннаставне активности укључи што већи број ученика јер је евидентно да се у секције укључи између 10 и 15% ученика и то се по правилу у већину секција укључују исти ученици.

3. Школе су обавезне да обезбједе услове за рад Савјета ученика а то значи просторију за одржавање састанака Савјета ученика и вријеме одржавање истих.

4. Професори и наставници могу користити литературу која није на списку обавезне литературе али не смију тражити од ученика да купују уџбенике, радне листове и збирке задатака које нису на списку обавезне литературе.

 

Инспектори-просвјетни савјетници ће приликом посјета школама поред увида о извођењу редовне наставе вршити увид у рад секција, организација, додатне и допунске наставе и свих осталих послова и задатака које наставник има у оквиру 40-часовне радне седмице.

 

Све горе наведено се односи на основне и средње школе.

 

С поштовањем,

 

Директор

Др Предраг Дамјановић

 

Бр. 684 - RPZ_dopis.pdf(RPZ_dopis.pdf)

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Сајт Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica