+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Школски календар

Школски календар

Детаљније

Списак уџбеника

Списак уџбеника

Детаљније

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Детаљније

Обавјештења

Информације о упису ученика са сметњама у развоју у први разред средње школе

Датум: 24.09.2015. године
Број: 07/2.01/032-614-425/15
Датум: 23.09. 2015. године
 
Средњим школама Републике Српске
н/р директора
 
ПРЕДМЕТ: Информације о упису ученика са сметњама у развоју у први разред средње школе
 
На почетку ове школске године запримили смо велики број телефонских позива и писаних дописа, а у вези уписа ученика са сметњама у развоју у први разред средње школе. Школе се обраћају РПЗ- у са питањима да ли да упишу ученика у школу или са очекивањима да Завод прави индивидуално прилагођене програме за њихове ученике.
Упис ученика врше искључиво школе на начин прописан Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о упису ученика у први разред средње школе. Ова два документа дефинишу и упис ученика са сметњама у развоју.
Треба истаћи разлику између НПП специјализованих по врстама и нивоима сметњи у развоју (НПП за ученике са оштећеним видом; НПП за ученике са оштећеним слухом; НПП за ученике са лаком менталном ретардацијом) и индивидуалних образовних програма за сваког ученика. НПП је стандардизовани наставни план и програм за образовање лица са сметњама у развоју. Рађени су за потребе образовања ученика са сметњама у развоју у редовним школама и специјалним установама у Републици Српској, чим је остварена проходност између ова два начина образовања I васпитања. Основу урађених НПП-а чине модули чији исходи дају довољно могућности за стицање знања, вјештина, умјећа и ставова ученика са потешкоћама у развоју и тако обезбијеђују добру основу за осамостаљивање и запошљавање у отвореној привреди, заштитним радионицама и другим установама.
Индивидуални или прилагођени (како их у свакодневном животу у школи чешће називају) образовни програми  су програми рада за сваког ученика уз уважавање његових индивидуалних потреба и способности, а израђују се на основу НПП-а.
Овим дописом покушали смо да одговоримо на Ваша најчешће постављена питања и бар дијелом разјаснимо евентуалне недоумице.
Очекујемо да с достављеним информацијама упознате наставничко вијеће.
 
С поштовањем,

 

Директор
Др Предраг Дамјановић
 
Бр. 960 - RPZ_dopis.pdf(RPZ_dopis.pdf)
Бр. 961 - Upis_ucenika_sa_smetnjama_u_srednju_skolu.pdf(Upis_ucenika_sa_smetnjama_u_srednju_skolu.pdf)


Архива обавјештења

Е-Настава

Детаљније

Култура памћења

Детаљније

Корисни линкови

Корисни линкови

Детаљније