+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Школски календар

Школски календар

Детаљније

Списак уџбеника

Списак уџбеника

Детаљније

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Детаљније

Обавјештења

Мултимедијална настава и учење

Датум: 21.12.2015. године
Маринко Савић, инспектор-просвјетни савјетник
Републички педагошки завод Републике Српске
 
Извјештај о реализованом семинару
„Мултимедијална настава и учење“ у 2015. години
 
Програмом стручног усавршавања наставника планирано је да Републички педагошки завод у 2015. години реализује низ регионалних семинара за наставнике и стручне сараднике у чијој је основи стандардизација квалитета припремања за наставу и усклађивање начина рада у школи са захтјевима живота и рада у дигиталном добу.
 
Извјештај о активностима
 
У 2015. години семинари су одржани у Фочи, Требињу, Добоју, Модричи, Зворнику, Приједору, Градишци и Бањалуци. Обуком је обухваћено око 250 наставника разредне наставе. 
 
Специфичности у концепту радионичких активности
 
Садржаји семинара су били базирани на приручнику „Мултимедијална настава“ (аутор Слободан Станојловић) и радним материјалима у електронској форми, а реализовани су у два дијела у трајању од по шест радних сати. Активности током дводијелног семинара подразумијевале су сљедеће:
 
1. Иницијална обука (уводни семинари) су подразумијевали:
а) уводне презентације ради стицања неопходних знања (упознавање са теоријским основама и искуствима у вези са одређеним садржајима)
б) вјежбање уз инструкције и/или на основу модела и самостално, у циљу стицања/усавршавања појединих елемената компетентности: критичка анализа стандарда квалитета припремања за наставу; израда мултимедијалних скица часа (мапа ума као мултимедија), овладавање вјештинама за развијање кључних компетенција ученика итд.
 
2. Верификациони семинар је првенствено посвећен размјени искустава о примјени стечених елемената компетентности током иницијалне обуке - презентације и критичка анализа израђених и примијењених мултимедијалних скица часа, условно речено - „доказивање компетентности“.
 
Оцјене семинара
 
1. Оцјене наставника о актуелности и важности садржаја и начина рада током семинара су веома повољне. Анонимна евалуација семинара је показала да су наставници углавном са највећом оцјеном оцијенили поједине сегменте семинара, али и семинар у цјелини.
2. На крају семинара, наставници и стручни сарадници су показали компетентност за припремање и реализацију наставе по обучаваном концепту (што показују модели наставних часова које су припремили и презентовали), али и позитивнији став у погледу  усавршавања појединих елемената компетентности за примјену ИКТ у практичном организовању мултимедијалне наставе и учења:
а) бројни приједлози у погледу наставка обуке путем семинара;
б) захтјеви за изналажење облика сарадње који подразумијевају електронску комуникацију и размјену искустава;
в) спремност на примјену стечених елемената компетентности у настави, у оквиру стручног усавршавања у школи итд.
3. Наставници су већ одржали бројне огледне часове на којима су добили високе оцјене инспектора-просвјетног савјетника, наставника, стручних сарадника и директора.
 
Приједлози даљих активности
 
1. Учесници семинара ће наставити са усавршавањем и примјеном стечених компетенција: током наставе, обуке колега у школи, током самосталног учења ученика итд. (Користити се приручником и материјалима у електронској форми).
2. Наставити са ширењем програма обуке у оквиру рада Републичког педагошког завода, али и афирмисањем  других облика усавршавања у вези са темама мултимедијалне наставе и развијања кључних компетенција ученика.
а) конкретно подржати започете активности у вези са „електронским учењем“ (формирање и активирање „интернет мрежа“, ради размјене идеја у оквиру посебних група појединаца првенствено на тему мултимедијалне наставе);
б) афирмисати „електронско припремање за наставу“, јер то има свој пуни смисао у раду , а и у складу је са захтјевима живота и рада у дигиталном добу.