Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Архива обавјештењa

18.04.2017.
Обавјештења

Вредновање постигнућа ученика 5. разреда

Број: 07/2.01/031-614-47/17
Датум: 13.04.2017. године

ОСНОВНИМ ШКОЛАМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
н/р директора

ПРЕДМЕТ: Вредновање постигнућа ученика 5. разреда

Према Програму рада за 2017. годину Републички педагошки завод ће вршити екстерно провјеру постигнућа ученика 5. разреда. У складу с наведеним обавјештавамо Вас о сљедећем:

  • Екстерну провјеру постигнућа ученика вршићемо низом задатака објективног типа, са захтјевима који не излазе из оквира наставног плана и програма.
  • Провјеру постинућа ученика 5. разреда вршићемо из српског језика и математике.
  • Провјера постигнућа ученика планирана је за 01. јун 2017. године према узорку школа који достављамо у прилогу.
  • Задатке за провјеру постигнућа из наведених наставних предмета доставићемо школама, (за предмет који је предвиђен узорком) на дан екстерног вредновања, у 8,00 часова. Ваша обавеза је обезбиједити умножавање задатака за све ученике Вашe школе.

Очекујемо да с овим информацијама упознате наставнике у Вашој школи, као и да обезбиједите да са вредновањем постигнућа, на адекватан начин, буду упознати ученици и њихови родитељи. Такође, очекујемо да као руководиоци школа, осигурате све неопходне услове током цјелокупног провођења вредновања постигнућа ученика у Вашој школи, у складу с упутствима које достављамо у прилогу.

Заједно са сарадницима, Ви ћете одлучити о начину кориштења остварених резултата ученика. Неопходно је радити и различите сегментарне анализе о којима ћете расправљати на стручним органима школе и донијети закључке усмјерене на унапређене васпитно-образовног рада и постигнућа ученика.

Републички педагошки завод ће сумирати квантитативну и извршити квалитативну анализу остварених резултата, с којом ћете такође бити упознати, а која ће бити и предмет стручних расправа и савјетовања у наредном периоду.

За додатне информације које су Вам потребне можете се обратити задуженом инспектору - просвјетном савјетнику др Маринку Савићу.

С поштовањем,

Директор
Др Предраг Дамјановић

Бр. 1359 - RPZ_dopis.pdf(RPZ_dopis.pdf)
Бр. 1360 - Uputstvo_za_vrednovanje_postignuca_ucenika_5.razreda.pdf(Uputstvo_za_vrednovanje_postignuca_ucenika_5.razreda.pdf)
Бр. 1367 - Uzorak_5._-_matematika.pdf(Uzorak_5._-_matematika.pdf)
Бр. 1370 - Zbirka_zadataka_iz_matematike.pdf(Zbirka_zadataka_iz_matematike.pdf)
Бр. 1381 - Zbirka_zadataka_iz_srpskog_jezika.pdf(Zbirka_zadataka_iz_srpskog_jezika.pdf)
Бр. 1386 - Uzorak_5._-_srpski_jezik.pdf(Uzorak_5._-_srpski_jezik.pdf)

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica