+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Школски календар

Школски календар

Детаљније

Списак уџбеника

Списак уџбеника

Детаљније

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Детаљније

Опште информације

(1) Републички педагошки завод је управна организација у саставу Министарства просвјете и културе.
 
(2) Републички педагошки завод је надлежан за послове и задатке утврђене чланом 50. Закона о републичкој управи, који се односе на:
 
 • стручне и савјетодавне послове у праћењу, унапређивању и развоју васпитања и образовања у предшколском, основном и средњем образовању,
 • развој наставних планова и програма у предшколским установама, основним и средњем школама и домовима ученика,
 • праћење и вредновање квалитета у предшколским установама, основним и средњим школама и домовима ученика,
 • педагошки, савјетодавни, инструктивни, корективни и надзорни рад у предшколским установама, основним и средњим школама и домовима ученика,
 • истраживачки и аналитички рад у функцији унапређивања васпитно-образовне праксе,
 • организовање смотри и такмичења ученика и васпитно-образовних радника,
 • развој програма стручног усавршавања васпитно-обазовних радника и организовање провођења едукације,
 • развој модела педагошке документације за предшколске установе, основне и средње школе,
 • развој програма васпитно-образовног рада у домовима ученика,
 • утврђивање методологије израде годишњих програма рада предшколских установа, основних и средњих школа и домова ученика,
 • развој програма цјелодневног и продуженог боравка у васпитно-образовним установама,
 • издавање стручне периодике за потребе ученика и васпитно-образовних радника,
 • развој педагошких стандарда и норматива,
 • унапређење рада са дјецом са посебним потребама,
 • рад на пројектима развоја образовања у Републици Српској,
 • праћење међународних трендова у образовању и њихова рефлексија на образовање у Републици Српској,
 • друге послове у складу са законом.
 
(3) Сједиште Републичког педагошког завода је у Бањој Луци.

Е-Настава

Детаљније

Култура памћења

Детаљније

Корисни линкови

Корисни линкови

Детаљније