+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Обавјештење о савјетовању, 2018.

Више информација

Збирке задатака за провјеру ученичких постигнућа ученика петог разреда

Више информација

Директор Републичког педагошкога завода др Предраг Дамјановић добитник ордена реда Академске палме

Више информација

Збирке задатака за малу матуру и провјеру ученичких постигнућа

Више информација

Сарадња Србије и Републике Српске- Усаглашавање наставних планова и програма за националне предмете

Више информација

Свечана академија и Изложба ликовних радова поводом Дана Републике Српске

Више информација

РЕПУБЛИЧКИ ПЕДАГОШКИ ЗАВОД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НОСИЛАЦ ОРДЕНА ЊЕГОША II РЕДА

Више информација

Школски календар

Школски календар

Детаљније

Списак уџбеника

Списак уџбеника

Детаљније

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Детаљније

Групни савјетодавни и инструктивни педагошки рад

Ријеч је о једном од облика рада инспектора-просвјетних савјетника с васпитно-образовним радницима (васпитачима, наставницима, члановима стручне службе школе и директорима) на предшколском, основношколском и средњошколском нивоу васпитања и образовања. Најчешће га организујемо прије почетка школске године, с мањим групама васпитно-образовних радника, а с циљем информисања о питањима значајним за васпитање и образовање, посебно дефинисања начина превазилажења препрека и изазова уочених у протеклој школској години на основу анализе појединих сегмената васпитно-образовног рада и активности Завода реализованих у том периоду. У складу с наведеним је и избор стручних тема које реализујемо на савјетовању. Овај облик рада омогућује инспекторима-просвјетним савјетницима да у релативно кратком времену остваре непосредни контакт са великим бројем васпитно-образовних радника на подручју Републике Српске, те на тај начин идентификују подручја и питања у васпитању и образовању и наставној пракси која захтијевају посебну пажњу и дјеловање, што је пак значајно за даље планирање (првенствено у наредној школској години).

Рад с мањим групама учесника, што овај облик рада јесте, има значајну предност у односу на рад с великом групом, посебно са становишта директније и непосредније комуникације. Сваком учеснику је омогућено да каже шта мисли, да пита, коментарише, изнесе свој став и виђење датог питања, као и да маркира одређена питања којима се треба посветити пажња. Такође, могуће су дискусије о изнесеним питањима, као и усаглашавање мишљења и ставова о свим сегментима рада. Све наведено није могуће у раду с великом групом. Многа питања би остајала неријешена, а и искуствено учење би било онемогућено. Рад у мањим групама превазилази ове недостатке и омогућује ефикасније сагледавање васпитно-образовне праксе и изазова које она са собом носи, али истовремено и изналажење адекватних и практичних рјешења постојећих изазова. Величина групе варира у односу на тематику и дневни ред савјетовања.

Васпитно-образовни радници су изразили подршку овом начину рада, као и задовољство информативно едукативном улогом коју он за њих има.