Republički pedagoški zavod Republike Srpske

Miloša Obilića 39

78000 Banja Luka

Republika Srpska

07.05.2021.
Školski čas za 7. maj - od osmog do devetog razreda
Školski čas - nastava na daljinu za učenike od 8. do 9. razreda osnovne škole za 7. maj 2021. godine.
07.05.2021.
Školski čas za 7. maj - od prvog do sedmog razreda
Školski čas - nastava na daljinu za učenike od 1. do 7. razreda osnovne škole za 7. maj 2021. godine.
06.05.2021.
Školski čas za 6. maj - od osmog do devetog razreda
Školski čas - nastava na daljinu za učenike od 8. do 9. razreda osnovne škole za 6. maj 2021. godine.
06.05.2021.
Školski čas za 6. maj - od prvog do sedmog razreda
Školski čas - nastava na daljinu za učenike od 1. do 7. razreda osnovne škole za 6. maj 2021. godine.
06.05.2021.
Uputstva za sprovođenje Republički nivo takmičenja u recitovanju za učenike osnovnih i srednjih škola
Uputstva za sprovođenje Republičkog nivoa rakmičenja iz recitovanja za osnovnu i srednju školu možete naći na linkovima ispod ovog teksta.
05.05.2021.
Školski čas za 5. maj - od osmog do devetog razreda
Školski čas - nastava na daljinu za učenike od 8. do 9. razreda osnovne škole za 5. maj 2021. godine.
Video

Školski čas za 7. maj - od osmog do devetog razreda

Video

Školski čas za 7. maj - od prvog do sedmog razreda

Video

Školski čas za 6. maj - od osmog do devetog razreda

Školski
kalendar

Kalendar za osnovnu školu
Kalendar za srednju školu

Detaljnije ikonica

Spisak
uxbenika

Uxbenici za osnovnu školu
Uxbenici za srednju stručnu školu
Uxbenici za gimnaziju

Detaljnije ikonica

Projekti
međunarodni projekti
i saradnja

Projekat Čitalići
Izučavanje o Holokaustu

Detaljnije ikonica

E-Nastava

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i Republički pedagoški zavod, u saradnji sa Radio-televizijom Republike Srpske organizuje nastavu na daljinu putem televizijskog prenosa za učenikeu od prvog do devetog razreda osnovnih škola u Republici Srpskoj.

Detaljnije ikonica

Kultura
pamćenja

Sajt Kultura pamćenja je pokrenut u okviru poduhvata obrazovanja i stručnog usavršavanja nastavnog kadra u Republici Srpskoj

Detaljnije ikonica

Korisni
linkovi

Detaljnije ikonica

Korisni
materijali

Detaljnije ikonica