+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Школски календар

Школски календар

Детаљније

Списак уџбеника

Списак уџбеника

Детаљније

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Детаљније

Документациони центар

 
МЈЕСТО ЗА СУСРЕТЕ – особе које имају посебне потребе, знања и различите професије.
Сви који су заинтересовани као што су особе са психофизичким оштећењима, наставници, родитељи, здравствени радници, стручне службе школе.
 
МЈЕСТО ЗА САСТАНКЕ И ПОДРШКУмјесто на којем ће се подстицати размјена знања, прихватање нових искустава и вредновање истих, теоријска знања научити примјењивати у пракси (радионице).
 
МЈЕСТО ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА – искуства појединаца могу послужити да се прикупе подаци који су потребни особи са посебним потребама и њој/његовој породици за које постоји претпоставка да су савладани тренутним стањем и бригама због проблема и без осјећаја за љепшу будућност. Ове информације се скупљају и организују у базу података, а могу бити од великог значаја за све заинтересоване. Прикупљени подаци могу се сматрати средствима и приједлозима који се могу преносити у различите контексте и на различите ситуације и појединце (литература, часописи, проспекти, дидактика, радови појединаца...)
 
МЈЕСТО ИСТРАЖИВАЊА И ИНОВАЦИЈА – Документациони центар може бити мјесто за дугорочно и системско истраживање и прикупљање података који се налазе у основи неке идеје, ресурси који би се могли активирати.
 
Адреса: Центар за образовну документацију и иницијативу
Републички педагошки завод Републике Српске,
Милоша Обилића 39, 78 000  Бања Лука
 
КОНТАКТ ОСОБА:
Свјетлана Нинковић, дипломирани социјални радник
Тел/факс 051/430-100; 051/430-110
 

 

  Е-Настава

  Детаљније

  Култура памћења

  Детаљније

  Корисни линкови

  Корисни линкови

  Детаљније