+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Обавјештење о савјетовању, 2018.

Више информација

Збирке задатака за провјеру ученичких постигнућа ученика петог разреда

Више информација

Директор Републичког педагошкога завода др Предраг Дамјановић добитник ордена реда Академске палме

Више информација

Збирке задатака за малу матуру и провјеру ученичких постигнућа

Више информација

Сарадња Србије и Републике Српске- Усаглашавање наставних планова и програма за националне предмете

Више информација

Свечана академија и Изложба ликовних радова поводом Дана Републике Српске

Више информација

РЕПУБЛИЧКИ ПЕДАГОШКИ ЗАВОД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НОСИЛАЦ ОРДЕНА ЊЕГОША II РЕДА

Више информација

Организациона шема

 
Помоћник директора
1
 
Начелник одјељења
1
Инспектор – просвјетни савјетник за предшколско васпитање
1
Инспектор – просвјетни савјетник за разредну наставу (у сједишту)
4
Инспектор – просвјетни савјетник за разредну наставу (ПК Бијељина)
1
Инспектор – просвјетни савјетник за разредну наставу (ПК Добој)
1
Инспектор – просвјетни савјетник за разредну наставу (ПК Приједор)
2
Инспектор – просвјетни савјетник за разредну наставу (ПК Фоча)
2
Инспектор – просвјетни савјетник за педагоге, психологе и остале стручне сараднике у основној и средњој школи
1
Инспектор – просвјетни савјетник за српски језик и књижевност
2
Инспектор – просвјетни савјетник за енглески језик
2
Инспектор – просвјетни савјетник за њемачки језик
1
Инспектор – просвјетни савјетник за биологију
1
Инспектор – просвјетни савјетник за филозофију, социологију, логику, демократију и људска права
1
Инспектор – просвјетни савјетник за физичко васпитање
1
Инспектор – просвјетни савјетник за техничко образовање
1
Инспектор – просвјетни савјетник за вјеронауку
1
Инспектор – просвјетни савјетник за математику
1
Инспектор – просвјетни савјетник за хемију
1
Инспектор – просвјетни савјетник за историју
1
Инспектор – просвјетни савјетник за општу организацију рада предшколских установа, основних и средњих школа
1
Инспектор – просвјетни савјетник за информатику (ПК Фоча)
1
Инспектор – просвјетни савјетник за српски језик и књижевност (ПК Бијељина)
1
Инспектор – просвјетни савјетник за физику (ПК Бијељина)
1
Инспектор – просвјетни савјетник за математику (ПК Добој)
1
Инспектор – просвјетни савјетник за физичко васпитање (ПК Добој)
1
Инспектор – просвјетни савјетник за географију (ПК Фоча)
1
Инспектор – просвјетни савјетник за српски језик и књижевност (ПК Приједор)
1
Инспектор – просвјетни савјетник за српски језик и књижевност (ПК Фоча)
1
Виши стручни сарадник за предшколско, основно и опште образовање
1
 
Начелник одјељења
1
Инспектор – просвјетни савјетник за електротехничку групу предмета и практичну наставу
1
Инспектор – просвјетни савјетник за основе предузетништва, економску групу предмета у струкама: економија, право и трговина и угоститељство и туризам
1
Инспектор – просвјетни савјетник за специјалну наставу у васпитно-опбразовним установама за образовање дјеце са сметњама у психофизичком развоју
1
Инспектор – просвјетни савјетник за машинску групу предмета и практичну наставу
1
Инспектор – просвјетни савјетник за музичке школе и музичку културу
1
Инспектор – просвјетни савјетник за ликовне школе и ликовну културу
1
Виши стручни сарадник за вођење документационог центра
1
 
Начелник одјељења
1
Виши сарадник за економске послове
1
Виши сарадник за информатику
1
Службеник за административно-техничке послове
1
Сарадник за обрачунско-благајничке послове
1
Технички секретар (ПК Приједор, Добој, Бијељина и Фоча)
4
Службеник за архиву
1
Оператер
1
Портир
1
Возач
1
Радник за одржавање чистоће
2