+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Монографија о четврт вијека Републичког педагошког завода

Више информација

Култура памћења - додатне информације

Више информација

Извјештај о Конкурсу за најбољи литерарни и ликовни рад поводом Дана Републике

Више информација

Календар такмичења за школску 2018/19. годину

Више информација

Обавјештење о савјетовању, 2018.

Више информација

Збирке задатака за провјеру ученичких постигнућа ученика петог разреда

Више информација

Директор Републичког педагошкога завода др Предраг Дамјановић добитник ордена реда Академске палме

Више информација

Одјељење за стручно образовање

У Одјељењу за стручно образовање обављају се сљедећи послови: педагошко-савјетодавни и инструктивни рад, надзорни рад у свим стручним предметима у области рада у предметној настави, аналитичко-истраживачки рад, послови унапређења васпитно-образовног рада, послови праћења и оцјене квалитета у стручним предметима, послови стручне припреме издавачких и других пројеката из васпитно-образовне дјелатности, пројеката из области стручног образовања, послови вредновања и евалуације у стручном образовању, послови развоја наставних планова и програма у стручном образовању, истраживања у области образовања и васпитања, стручно усавршавање и други послови који су у функцији унапређења васпитно-образовног рада у стручном образовању.
 
Начелник Одјељења организује, обједињује и усмјерава рад Одјељења, односно радника у њему, одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова из дјелокруга Одјељења, распоређује послове на извршиоце, пружа неопходну стручну помоћ, одређује и надзире начин и вријеме извршења послова, обавља најсложеније послове са високим степеном стручности и самосталности у раду, обавља и друге послове које му повјери директор и помоћник директора Завода.
За свој рад одговара помоћнику директора.