+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Организациона шема

 
Помоћник директора
1
 
Начелник одјељења
1
Инспектор – просвјетни савјетник за предшколско васпитање
1
Инспектор – просвјетни савјетник за разредну наставу (у сједишту)
4
Инспектор – просвјетни савјетник за разредну наставу (ПК Бијељина)
1
Инспектор – просвјетни савјетник за разредну наставу (ПК Добој)
1
Инспектор – просвјетни савјетник за разредну наставу (ПК Приједор)
2
Инспектор – просвјетни савјетник за разредну наставу (ПК Фоча)
2
Инспектор – просвјетни савјетник за педагоге, психологе и остале стручне сараднике у основној и средњој школи
1
Инспектор – просвјетни савјетник за српски језик и књижевност
2
Инспектор – просвјетни савјетник за енглески језик
2
Инспектор – просвјетни савјетник за њемачки језик
1
Инспектор – просвјетни савјетник за биологију
1
Инспектор – просвјетни савјетник за филозофију, социологију, логику, демократију и људска права
1
Инспектор – просвјетни савјетник за физичко васпитање
1
Инспектор – просвјетни савјетник за техничко образовање
1
Инспектор – просвјетни савјетник за вјеронауку
1
Инспектор – просвјетни савјетник за математику
1
Инспектор – просвјетни савјетник за хемију
1
Инспектор – просвјетни савјетник за историју
1
Инспектор – просвјетни савјетник за општу организацију рада предшколских установа, основних и средњих школа
1
Инспектор – просвјетни савјетник за информатику (ПК Фоча)
1
Инспектор – просвјетни савјетник за српски језик и књижевност (ПК Бијељина)
1
Инспектор – просвјетни савјетник за физику (ПК Бијељина)
1
Инспектор – просвјетни савјетник за математику (ПК Добој)
1
Инспектор – просвјетни савјетник за физичко васпитање (ПК Добој)
1
Инспектор – просвјетни савјетник за географију (ПК Фоча)
1
Инспектор – просвјетни савјетник за српски језик и књижевност (ПК Приједор)
1
Инспектор – просвјетни савјетник за српски језик и књижевност (ПК Фоча)
1
Виши стручни сарадник за предшколско, основно и опште образовање
1
 
Начелник одјељења
1
Инспектор – просвјетни савјетник за електротехничку групу предмета и практичну наставу
1
Инспектор – просвјетни савјетник за основе предузетништва, економску групу предмета у струкама: економија, право и трговина и угоститељство и туризам
1
Инспектор – просвјетни савјетник за специјалну наставу у васпитно-опбразовним установама за образовање дјеце са сметњама у психофизичком развоју
1
Инспектор – просвјетни савјетник за машинску групу предмета и практичну наставу
1
Инспектор – просвјетни савјетник за музичке школе и музичку културу
1
Инспектор – просвјетни савјетник за ликовне школе и ликовну културу
1
Виши стручни сарадник за вођење документационог центра
1
 
Начелник одјељења
1
Виши сарадник за економске послове
1
Виши сарадник за информатику
1
Службеник за административно-техничке послове
1
Сарадник за обрачунско-благајничке послове
1
Технички секретар (ПК Приједор, Добој, Бијељина и Фоча)
4
Службеник за архиву
1
Оператер
1
Портир
1
Возач
1
Радник за одржавање чистоће
2