Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Корисни линкови


Влада Републике Српске

Предсједник Републике Српске

Народна скупштина Републике Српске
www.narodnaskupstinars.net

Министарство просвјете и културе Републике Српске
www.vladars.net

Е-Српска
www.esrpska.com

Е-образовање
www.eobrazovanje.com

Е-култура
www.ekulturars.com

Завод за уџбенике и наставна средства
www.zunsrs.com

Мрежа савјета ученика Републике Српске
www.mresurs.net

Знање.org
www.znanje.org

Омбудсман за дјецу Републике Српске
www.djeca.rs.ba

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске
www.gsr-rs.org

Агенција за државну управу Републике Српске
www.adu.vladars.net

Гендер центар Владе Републике Српске
www.vladars.net

Агенција за информационо друштво Републике Српске
www.aidrs.org

Републички завод за статистику
www.rzs.rs.ba

Службени гласник Републике Српске
www.slglasnik.org

Дјеца на интернету
www.djecanainternetu.org

Европски центар за модерне језике
www.ecml.at

Јад Вашем
www.yadvashem.org

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica